Vakances

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568) izsludina atklāto konkursu Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora - 1345 08).

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa


Darba pamatpienākumi:
• Vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām
• Veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem

Prasības kandidātiem:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība un augstākā vai profesionālā izglītība mūzikas vai mākslas nozarē (jāatbilst izglītības likuma 30.panta prasībām, Ministru kabineta 3.10.2000. noteikumu Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” prasībām un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2007. noteikumu Nr.570 „Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība” prasībām)
• Darba pieredze pedagoģiskajā jomā ne mazāk kā 3 gadi
• Darba pieredze izglītības vai kultūrizglītības vadības jomā ne mazāk kā 3 gadi
• Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
• Teicamas latviešu valodas zināšanas
• Zināšanas svešvalodās (vismaz vienā ES oficiālajā valodā)
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

Pieteikuma dokumenti:
• Motivācijas vēstule
• CV
• Izglītības dokumentu kopijas
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas
• Naujenes Mūzikas un mākslas skolas attīstības koncepcija (līdz 3 A4 lapām datorrakstā);
• Izziņa no Sodu reģistra par nesodāmību.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikumu  ar norādi „Konkursam uz Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu” var iesniegt līdz 2017. gada 30. janvāra plkst. 12.00:
• personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā Personāla daļā 28.kabinetā vai pieņemamajā 20.kabinetā;
• atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.
Konkursa nolikums pieejams Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

Attēls