Daugavpils novada pasākumu plāns, sagaidot Latvijas valsts simtgadi

 

Latvijas valsts simtgades svinību mērķis: stiprināt Daugavpils novada  sabiedrības piederības sajūtu valstij un  novadam, aicinot  iedzīvotājus  kopīgi svinēt  Valsts Simtgades svētkus.

Galvenie uzdevumi:

  • Aktualizēt vēstures notikumus, godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi.
  • Izcelt novada īpašās dabas un kultūras mantojuma vērtības, iesaistīt sabiedrību to sakārtošanā.
  • Stiprināt jauniešu radošās iniciatīvas  un piederības sajūtu Latvijai.

 

    Nr. p. k.Pasākuma nosaukumsĪss apraksts, galvenās aktivitātesVietaDatumsPasākuma rīkotājs
2018.gads
1.“Rokdarbi no mammas kumodes” – izšūtu mājsaimniecības priekšmetu izstādeLietišķās mākslas izstāžu cikls, veltīts Latvijas simtgadei, kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas projekta ietvaros.Ambeļi26.februāris-26.martsAmbeļu pagasta bibliotēka
2.“Rit dienas, mainās varas”Atmiņu  pēcpusdiena pieaugušo auditorijaiNīcgales pagasta tautas bibliotēka7.martsNīcgales pagasta tautas bibliotēka
3.Kalupes pagasta ,,Baltā galdauta”  aušana,  sagaidot Latvijas simtgadiTiek aicināti visi Kalupes iedzīvotāji  ieaust savas domas un sapņus galdautāKalupe

 

19.marts -11.augustsKalupes pagasta pārvalde
4.Cikls “Latvju tautas sāpju ceļi”Dz.Gekas dokumentālā filma “Tēvi tur”. Tikšanās ar pagasta deportētajiem iedzīvotājiemSventes vidusskola26. martsSventes vidusskola
5.Pasākums “Latviešu tautas rotaļas”Skolēni kopā ar vecākiem apgūs un dalīsies pieredzē ar rotaļu materiāluZemgales vidusskola18. aprīlisZemgales vidusskola
6.“Nīcgales vecticībnieki laiku lokos”Atmiņu pēcpusdiena un fotoizstādeNīcgales pagasta tautas bibliotēka19.aprīlisNīcgales pagasta tautas bibliotēka
7.“Tā kā sirmu māmuliņu sargāsim tautas dziesmu”Valsts valodas dienai veltīts bērnu rītsNīcgales pagasta tautas bibliotēka2. maijsNīcgales pagasta tautas bibliotēka
8.Fotoorientēšanās sacensības “Mazā Kalupe manā Latvijā”Kalupes pamatskola2. maijsKalupes pamatskola
9.Baltā galdauta svētki Kalupē. Rokdarbu izstādeKalupes rokdarbnieču krāsaino darbu  izstādeKalupe30.aprīlis -11.maijsKalupes pagasta pārvalde
10.Akcija “Latvijas nākotnei, Ambeļu  skaistumam”Koku stādīšana Ambeļmuižas aleju atjaunošanai un jaunu atpūtas vietu izveidošanaAmbeļu pagastsaprīlisAmbeļu pagasta pārvalde
11.Latvijas 100-gades akcija “Augsim Latvijai”Daugavpils novadsaprīlisIzglītības pārvalde
12.Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts pasākums “Skaista mana tēvu zeme”.Kopīga galda klāšana, kopā būšana3.maijsMaļinovas pagasta saieta namsMaļinovas pagasta pārvalde
13.Baltā galdauta svētki3.maijsDubnas Kultūras namsDubnas pagasta pārvalde
14.Latvijas 100-gadei veltīts pasākums                                    “Te ir mana dzimtene”Pasākumu cikls par Latvijas novadiem, iepazīšanas ar Zemgales kultūru un tradīcijām

.

Biķernieku KN3.maijsBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
15.Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiFolkloras kopu sadziedāšanāsAmbeļu estrāde4.maijsAmbeļu kultūras nams
16.Baltā galdauta svētkiIzstāde „Simtgades pūra lāde- galdauti”,

amatierteātra pirmizrāde, kopīga galda klāšana, galda sarunas.

4.maijsVaboles kultūras namsVaboles pagasta pārvalde,

Kultūras nams

17.Pasākums

“Baltā galdauta svētki”

Kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai,kopā būšana un sarunas, sadziedāšanās, sadancošanās, dzejas vai prozas lasījumi, senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana.4.maijāVišķu pagasta Sabiedriskais centrs

 

Višķu pagasta pārvalde

 

18. Erudīcijas konkurss “Latvijas daba”Konkursa mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas dabuLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka16.maijsLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka
19.Viktorīna “Vai tu pazīsti savu novadu?”Viktorīna par Daugavpils novada vēsturi, dabas objektiem, kultūru un ievērojamākajām vietāmSventes pagasta bibliotēka16.maijsSventes pagasta bibliotēka
20.Muzeju nakts pasākumsLatvijas simtgades gadā Muzeju nakts tēma ir „Šūpulis”.  Katras tautas un nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēga rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un tautas šūpuli.
Skrindu dzimtas muzejs Muzeju naktī godinās dzimtas, kuras ir stāvējušas pie valsts dibināšanas šūpuļa un arī tos, kuri šodien rūpējas par valsts attīstību.
Skrindu dzimtas muzejs19.maijsDaugavpils novada kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs.
21.Latvijas 100gadei veltīts pasākums “100 Latvijas putni”Salienas KN31.maijsSalienas KN,                              Salienas bibliotēka
22.”Man patīk dzīvot Daugavpils novadā”Mācību ekskursijaDaugavpils novadsmaijs

 

Silenes pamatskola,

Skrudalienas pagasta pārvalde

 

23.“Es mīlu tevi ,Silene!”Fotoorientēšanās  spēleSilenemaijs

 

Silenes pamatskola, Skrudalienas pagasta jaunatnes lietu speciāliste
24.Radoša  darbnīca

„Latvju zīmes”

 

 

Jaunieši gatavos  dekoratīvas latvju zīmesSilenes KN

 

maijs- augusts

 

 

Silenes  bibliotēka, Skrudalienas pagasta jaunatnes lietu speciāliste
25.Projekts “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana”Foto meistarklases Daugavpils novada izglītības iestādēs,  akcija  “100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei”  11. augustā  novada pagastos, kad visi pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz kopējo fotogrāfiju,  fotoizstāde Novada kultūras centrā  novembrīDaugavpils novadsmaijs-novembrisDaugavpils novada Kultūras pārvalde, VKKF mērķprogramma

„Latvijai-100”

26.Latvijas simtgadei veltītas

Goda grāmatas  izgatavošana

„Mēs lepojamies”

 

Tiks izveidota Goda grāmata, kurā tiks apkopots un turpmāk papildināts materiāls par visiem Daugavpils novada domes un Skrudalienas pagasta pārvaldes apbalvotajiem Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem, darbiniekiem, pašu spēkiem tiks izgatavoti grāmatas dekoratīvie vākiSilenes KN, Silenes bibliotēka, Skrudalienas bibliotēka 

maijs-novembris

 

Silenes  bibliotēka, Skrudalienas bibliotēka, Skrudalienas pagasta jaunatnes lietu speciāliste

27.Daugavpils novada skolēnu jaunrades festivāls

“Svētku prieks”

Daugavpils novada skolēnu Dziesmu un deju svētkiVišķi2.jūnijsDaugavpils novada

Izglītības pārvalde

28.Sienas kolāža „Mana Latvija”. Nodarbību cikls skolēniem vasaras brīvlaikāStāsti par ģimeni, dzejoļi, fotogrāfijas, vēstījumi. Visi materiāli tiks apkopoti patriotiskā kolāžāAmbeļi4.jūnijs- 31.augustsAmbeļu pagasta bibliotēka
29.Latvijas 100gadei veltīts pasākums                            “Te ir mana dzimtene”Pasākumu cikls par Latvijas novadiem. Iepazīšanas ar Kurzemes kultūru un tradīcijāmBiķernieku KN15.jūnijsBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
30.Dziesmu saieta “Šūpojamies dziesmās” 10.gadu jubileja,

veltīta Latvijas  100gadei

Daugavpils novada pagastu  vokālo  kolektīvu jubilejas lielkoncertsSilenes kultūras nams17.jūnijāSilenes kultūras nams
31.Saulgriežu ugunskuru  akcija “Izgaismo Latviju”Fonds “1836”  iniciatīva.  Latvijai tās 100. gadā tiks dāvināts ceļš, kas vīsies gar Latvijas pierobežu. 21. jūnijā tiks iedegti ugunskuri, izgaismojot 1836 km garo ceļu!Daugavpils novads21.jūnijsAģentūras TAKA
32.Latvijas 100gadei veltīta

Saulgriežu ugunskuru  akcija “Izgaismo Latviju”

Pasākums  Fonda “1836” programmas ietvarosSilenes ciems, Sila ezera krasts21.jūnijsSilenes  kultūras nams,

Skrudalienas pagasta pārvalde

33.Saulgriežu ugunskuru  akcija “Izgaismo Latviju”Pasākums  Fonda “1836” programmas ietvaros

Demenes pagasta jaunatnes rīkota akcija

Estrādē pie Demenes KN21.jūnijsDemenes pagasta pārvalde,

Demenes pagasta jaunieši

34.“Izgaismo Latviju – Vecsalienā”Pasākums  Fonda “1836” programmas ietvarosVecsalienas  muižas pils parks21.jūnijāVecsalienas pagasta pārvalde
35.Radoša darbnīca                    “Latvju raksti”Višķu pagasta bibliotēka6.jūlijsVišķu pagasta bibliotēka
36.Pārgājiens ar fotoaparātu pa dzimto pagastu ar fotomāksliniekuJaunieši ar sava pagasta fotomākslinieku dosies pa dzimto pagastu, iemūžinot tā  skaistākās vietas, vēstures objektus, uzņēmējus. Pagasta svētkos tiks rīkota  šo fotogrāfiju izstāde “Skaista mana tēvu zeme”Sventes pagastsjūlijsJauniešu biedrība

”Smile for life”

37.Demenes pagasta svētkiKoncerts, pagasta iedzīvotāju kopīga fotografēšanās, labāko iedzīvotāju sumināšana.

Dievkalpojums

Demenes KN4.-5.augustsDemenes pagasta pārvalde

 

38.Akcija “100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei”Ambeļu pagasta iedzīvotāju radoša darbošanās, fotografēšanās un sadziedāšanāsAmbeļu skreine11.augustsAmbeļu kultūras nams
39.Kalupiešu kopā sanākšanas svētkiIedzīvotāji tiek aicināti uz kopējo fotogrāfiju, pašdarbnieku koncertu un ,,Baltā galdauta stāsta” noslēgumsKalupe11.augustsKalupes pagasta pārvalde
40.Latvijas simtgadei veltīts pasākumu cikls “Atmiņās… ieskatos”Naujene, Naujenes pagasts11.augustsNaujenes kultūras centrs Naujenes pagasta pārvalde
41.Līksnas pagasta svētki, “Simtgades ZaļumballeLīksnas Muižas parks11.augustsLīksnas pagasta pārvalde
42.Latvijas diena Maļinovas pagastā. Pagasta svētkiMaļinovas pagasta atpūtas laukums11.augustsMaļinovas pagasta pārvalde
43.Latvijas simtgadei veltīts

pasākums „Sanāksim kopā”

 

Aicinām visus pagasta iedzīvotājus ņemt dalību kopbildes veidošanā, kultūras programmaSilenes centra

laukums

 

11.augusts

 

 

Silenes  kultūras nams

 

 

44.Latvijas valsts simtgadei veltītā akcija“100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei”Pagasta iedzīvotāju kopīga fotografēšanāsTabores ciems11.augustsTabores pagasta pārvalde
45.Sventes pagasta svētki, konkursa “Es savai Latvijai” noslēgums, “Simtgades Zaļumballe”Sventes ciems11.augustsSventes pagasta pārvalde
46.Višķu pagasta svētki

“Mana ģimene – mana Latvija!”

Dažāda veida aktivitātes ģimenēm un ikkatram pasākuma apmeklētājam. Radošās darbnīcas, sporta u.c. aktivitātes dienas garumā.

Svētku koncerts un nominēto ģimeņu godināšana. Zaļumballe.

Višķu estrāde18.augustsVišķu pagasta pārvalde

 

47.Folkloras kopu sadziedāšanās ,,Liku bēdu zem akmeņa”  pie Nīcgales Lielā akmensNīcgales Lielais akmens18.augustsNīcgales pagasta pārvalde,

Nīcgales TN

48.Pasākums “ Mums tā ir visskaistākā !”Pagasta iedzīvotāju ekskursija uz Siguldas kultūras mantojuma objektiemSigulda18.augustsTabores pagasta pārvalde
49.Projekta “Skolas soma” startsDaugavpils novada skolas7. septembrisIzglītības pārvalde
50.Folkloras kopu sadziedāšanās “Atvasara Juzefovā”Naujene, Juzefovas parks9.septembrisNaujenes kultūras centrs, Naujenes pagasta pārvalde
51.Kalupes pagasta diena Latvijai. Kultūrvide un arhitektūra laiku lokosKalupietes, arhitektes Ģertrūdes Rasnačas stāsts un ekskursija pa Kalupes pagastu.Kalupe14.septembrisKalupes pagasta pārvalde
52.Daugavpils novada diena. Festivāls

“Latvijas Goda Aplis”

Daugavpilī pie novada domes ēkas22.septembrisDaugavpils novada dome, Attīstības pārvalde, Biedrība “Staro 100”
53.Skrudalienas pagasta svētki

“Krāsaina Latvija”

Skrudalienas pagasta svētki, lauksaimniecības produkcijas tirdzniecība, izstādes, koncerts, sporta aktivitātesSilenes ciems30.septembrisSkrudalienas pagasta pārvalde, Silenes kultūras nams, bibliotēkas, Silenes pamatskola
54.“Mana dzimtā puse gadsimta kamolā”Foto izstādeSilenes pamatskolaseptembrisSilenes pamatskola,

Silenes kultūras nams

55.Dzejas stunda “Latvijas skanējums dzejā”Dzejas pēcpusdiena, kuras laikā dalībnieki lasīs Jāņa Akuratera, Aspazijas, Aleksandra Čaka, Raiņa, Māras Zālītes, Imanta Ziedoņa un citu latviešu autoru veltījumus tēvzemeiLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkaseptembrisLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka
56.Pasākums

“Kur koki aug visstaltākie?”

Kopā būšana, teritorijas labiekārtošana koku stādīšana vienošanās dziesmās, rotaļās u.c. veida aktivitātēs.Višķu pagasts,

Silavišķi

7.oktobrisVišķu pagasta pārvalde

 

57.Tematiska viktorīna sākumskolas bērniem “Iepazīsti Latviju”Biķernieku KN10.oktobrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
58.Pasākums ”Nāk rudens apgleznot Latviju” ar latviešu tautas dziesmu un deju apgūšanu.Pasākuma laikā tiks  baudīti latviešu nacionālie ēdieni, izdziedātas latviešu tautas dziesmas un izdejotas tautas dejas.Sventes TN11.oktobrisSventes TN
59.Projekts “No vecmāmiņas pūra lādes”Manas dzimtas relikvijaSventes vidusskola12. oktobrisSventes vidusskola
60.Tematiska viktorīna                     5.-8.kl.skolēniem                “Iepazīsti Latviju”Biķernieku KN17.oktobrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
61.Izstāde “Simtgades soļi Līksnā”Izstāde tiks veidota no foto un citu vēstures avotu materiāliem.Līksnas pagasta bibliotēka18.oktobrisLīksnas pagasta KN un bibliotēka
62.Erudītu konkurss novada vidusskolu pašpārvalžu līderiem, konkursu cikla “Izzini Latviju” ietvarosDaugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”18.oktobrisDaugavpils novada Izglītības pārvalde
63.Latvijas 100gadei veltīts pasākums  “Te ir mana dzimtene”Pasākumu cikls par Latvijas novadiem. Iepazīšanas ar Vidzemes kultūru un tradīcijāmBiķernieku KN24.oktobrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
64.Intelektuālā spēle “Latvijas daba”Atbildot uz viktorīnas jautājumiem un gūstot punktus, spēles dalībnieki, kas tiks sadalīti divās komandās, varēs pārliecināties par savām zināšanām par tēmu “Latvija daba”. Nobeigumā – uzvarētāju apbalvošanaSventes pagasta bibliotēka24.oktobrisSventes pagasta bibliotēka
65.Latvijas  karodziņu un sienas dekora  izgatavošanas  noslēguma radošā darbnīca.Gada laikā  interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieces ada Latvijas karodziņus un veido  kvadrātiņus sienas dekoram, kas veltītam Latvijas simtgadei. Darbi apskatāmi novietoti Tautas nama  zālē.Sventes TN31.oktobrisInterešu grupa                      “Sventes pērlītes”
66.Bērnu darbu izstāde-konkurss “Skaista mana Latvija”Biķernieku KN1.-11. novembrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
67.Pasākums

“Tu esi Latvija!”

Koncerts – garīga satura tekstu un dzejas lasījumi, psalmi, himnas, mūzika un dziedājumi.Višķu pagasts, Vīgantu baznīca4.novembris

 

Višķu pagasta pārvalde

 

68.Latvju zīmju  gatavošanas darbnīca.Latvju zīmju gatavošana no dažādiem materiāliem.Sventes TN6.novembrisJauniešu biedrība

”Smile for life”

69.“Es tēvu zemei noliecos”Patriotisma stunda veltīta brīvības cīņām pie NīcgalesNīcgales pagasta tautas bibliotēka8. novembrisNīcgales pagasta tautas bibliotēka
70.Radošā darbnīca” Latvijas simboli”Medumu internātpamat

skola

8. novembrisMedumu internātpamatskola
71.Daugavpils novada Patriotu nedēļas ieskaņas pasākums-Daugavpils novada skolēnu zīmējumu izstādes “Krāsainā Latvija” atklāšana

-Jaunsardzes paraugdemonstrējumi

-Latvijas valsts karoga lentes piemiņas zīmju izgatavošana

Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”9.novembrisIzglītības pārvalde
72.Sadziedāšanās svētki   “Vienā balsī ar Latviju”Zemgales vidusskola9. novembrisZemgales vidusskola
73.Izstāde

“Manas puses ļaudis”

Katra novada bagātība ir ļaudis, kuri tajā dzīvo. Fotogrāfijās,laikrakstos, grāmatās, videostāstos, citos avotos  tiks apzināti cilvēki, kuri ar savu darbu un dzīvi devuši ieguldījumu sava pagasta, sava novada un tautas labā.Skrindu dzimtas muzejs9.novembrisDaugavpils novada kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs.
74.Pasākums

“10 dienas pirms 100”

Modernās mākslas aktivitātes uz  ārtelpā esošām virsmām, namu sienām  vai mūriem grafiti tehnikā, kas atspoguļo Višķu pagasta dzejas autoru daiļrades motīvus.Višķu pagasts,

Višķu ciems

9.novembrisVišķu pagasta pārvalde,

VKKF mērķprogramma

„Latvijai-100”

 

75.Izglītības iestāžu Goda dienaDaugavpils novada  izglītības iestāžu labāko skolēnu un pedagogu godināšana par sasniegumiem darbā,  labām un teicamām zināšanām,  aktīvu sabiedrisko dzīvi skolā, pagastā, novadā, valstī.

Krājuma “Mana skola” prezentācija.
Akcijas “Uzziedi Latvijai” un  projekta “Atceries Lāčplēšus”  kopsavilkums.

Daugavpils novada

Kultūras centrs

14.novembrisIzglītības pārvalde
76.Latvijas dzimšanas dienaSvinīgais pasākums un koncerts Latvijas simtgadeiKalupes pagasta pārvalde15.novembrisKalupes pagasta pārvalde
77.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākumsSilenes pamatskola15.novembrisSilenes pamatskola
78.LR Proklamēšanas 100.gadadienas svinības “Tava gaisma mūsu sirdīs mirdz!”Biķernieku KN16.novembrisBiķernieku KN, Biķernieku bibliotēka, Biķernieku pamatskola
79.LR proklamēšanas 100.gadadienai veltīts pasākums „Daudz laimes, Latvija!”Pagasta ģerboņa skices prezentēšana, svētku koncertsMaļinovas

pagasta

atpūtas laukums

16.novembrisMaļinovas pagasta saieta nams
80.LR Proklamēšanas 100.gadadienai veltīts koncertsDemenes KN16.novembrisDemenes pagasta pārvalde
81.Salienas pagasta dzīvesstāstu grāmatas prezentācijaSalienas KN16.novembrisSalienas KN, Salienas bibliotēka
82.“100 vēlējumi Latvijai”, virtuālas grāmatas prezentācijaNaujenes pagasta cilvēku vēlējumu virtuālas grāmatas izveidošana un prezentācijaNaujenes tautas bibliotēka16.novembrisNaujenes tautas bibliotēka
83.Svinīgais pasākums „Mana zeme – dziesmu zeme, kamēr dziedās, tikmēr dzīvos”Atmiņu stāstu akcija „Atmiņas – mans mantojums” noslēguma pasākumus un Atmiņu grāmatas prezentācijaMedumu pagasta bibliotēka16.novembrisMedumu pamatskola, Medumu pagasta bibliotēka
84.Pasākums „Višķu pagasta vēsture”Tikšanās ar novadniekiem, Višķu pagasta grāmatu autoriem, radošo darbu prezentācijasVišķu pagasta bibliotēka

 

16.novembrisVišķu pagasta bibliotēka
85.Izstāde “Skatiens no pagātnes” – fotogrāfijas no Ambeļu pagasta.Novadpētniecības materiāli no bibliotēkas krājumiem un Ambeļu pagasta iedzīvotāju  privātajiem arhīviem.Ambeļu pagasta bibliotēka16.novembrisAmbeļu pagasta bibliotēka
86.LR proklamēšanas 100. gadadienas svētku pasākumsAmbeļu kultūras nams17.novembrisAmbeļu pagasta pārvalde,

Ambeļu kultūras nams

87.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākumsDNKC “Vārpa”17.novembrisLīksnas pagasta pārvalde
88.Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku pasākums “Skani mana Latvija”Koncerts, izstāde, pateicību pasniegšana.Sventes TN17.novembrisSventes TN
89.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums

“Latvijai 100”

Svētku koncerts.

Višķu pagasta aktīvāko iedzīvotāju godināšana, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā.

Višķu pagasta Sabiedriskais centrs17.novembrisVišķu pagasta pārvalde

 

 

90.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsDubnas KN17.novembrisDubnas pagasta pārvalde
91.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsNīcgales TN17.novembrisNīcgales pagasta pārvalde, Nīcgales Tautas nams
92.LR proklamēsanas 100. gadadienai veltīts koncertsDaugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”18.novembrisDaugavpils novada Kultūras pārvalde
93.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsNaujenes kultūras centrs18.novembrisNaujenes kultūras centrs, Naujenes pagasta pārvalde
94.Svinīgs sarīkojums, veltīts Latvijas valsts simtgadeiTabores pagasta iedzīvotāju godināšana par ieguldījumu pagasta dzīvē. Koncerts.Tabores sabiedriskais centrs18.novembrisTabores pagasta pārvalde
95.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsNaujenes kultūras centrs18.novembrisNaujenes kultūras centrs, Naujenes pagasta pārvalde

Apkopoja:

Daugavpils novada
Kultūras pārvaldes vadītāja  Ināra Mukāne
tālr: 371 29191840; 371 654 76832
kultura@dnkp.lv