2019. gada Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu sezona ir atklāta!

22. martā Višķu jauniešu centrā pulcējās 19 jauniešu komandas, lai piedalītos šī gada pirmajā Daugavpils novada jaunatnes Intelektuālajā spēlē. Jauniešu centra zāle bija pārpildīta, uz spēli atbrauca komandas no Kalupes, Kalkūnes (2 komandas), Vecsalienas, Medumu, Skrudalienas, Salienas, Maļinovas, Biķernieku,  Demenes, Dubnas, Višķu (3 komandas), Vaboles, Līksnas, Ambeļu pagasta.

Pasākuma sākumā Daugavpils novada jauniešiem tika pasniegti Apliecinājumi par brīvprātīgā darba veikšanu 2018.gadā. Apliecinājumus saņēma 70 aktīvāki jaunieši, kuri bija savākuši vairāk par 50 stundām.  Visaktīvākie brīvprātīgā darba veicēji 2018. gadā ir:

Linda Podniece ( Līksnas pagasts) –  375 stundas;

Mārtiņš Pabērzs (Līksnas pagasts) – 300 stundas;

Rudolfs Lukaševičs (Višķu pagasts) – 210 stundas.

Apliecinājumus jauniešiem pasniedza Daugavpils novada domes deputāts Jānis Belkovskis.

Spēle norisinājās jau ierastajā formātā, jauniešiem vajadzēja atbildēt uz 36 jautājumiem. Šoreiz jautājumi tika sadalīti tematiskajos blokos: 12 jautājumi par pasauli, 12 jautājumi par Latviju un 12 jautājumi par pavasari. Jautājumus sagatavoja un spēli vadīja mūsu draugi un atbalstītāji, Daugavpils Universitātes pārstāvji, Žans Badins un Evita Badina. Jautājumi bija ļoti interesanti un jaunieši guva lielu gandarījumu, piedaloties spēlē. Pēc Ž.Badina teiktā, Daugavpils novada jaunieši ir ļoti erudīti un gudri, un viņi arvien labāk un labāk izprot spēles būtību.

Spēles rezultāti ir sekojoši:

III vieta – SKRUDALIENAS PAGASTA KOMANDA;

II vieta –“ VIŠĶI 1” JAUNIEŠU KOMANDA;

I vieta – MAĻINOVAS PAGASTA KOMANDA!!!

Paldies visām komandām par aktīvu dalību spēlē! Liels paldies Višķu pagasta jauniešiem un jaunatnes lietu atbildīgajam Jānim Briškam par palīdzību spēles organizēšanā, un biedrībai “Lauku studija” par pasākuma apskaņošanu.

Informācijai:
Olesja Ņikitina, olesja.nikitina@dnd.lv