Mobilo brigāžu speciālistiem noritēja apmācības

Daugavpils novadā, atpūtas bāzē “Virogna” 18., 19. martā un 25., 26. martā notika apmācības 40 mobilo brigāžu speciālistiem no Daugavpils novada, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ilūkstes novada, Utenas un Moletai. Apmācību “Gados vecāku cilvēku veselības problēmas un pašpalīdzības pasākumi” izstrāde un organizēšana notika Interreg V-A Programmas Latvija-Lietuva 2014-2020 projekta LLI-341 “Aging in Comfort” ietvaros.

Apmācības organizēja un vadīja pieredzējuši speciālisti – moderators Ā. Ādlers un paliatīvās aprūpes speciāliste, dr. J. Buceniece, kas ikdienā strādā Jēkabpils Reģionālajā slimnīcā. Mācību mērķis bija sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas mobilo brigāžu speciālistiem par medikamentu lietošanu, sirds un asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmu, nieru un urīnvadu slimībām, endokrinoloģiju, gremošanas orgānu sistēmu, onkoloģiju, muskuļu un skeleta sistēmas slimībām, nervu sistēmas slimībām, neiroģeneratīvo saslimšanu, insultu, psihoemocionālo saslimšanu, kā arī sniegt informāciju par pārvietošanās grūtībām, gulošiem cilvēkiem, ādas un mutes dobuma aprūpi un mazgāšanu, aprūpes mājās pašpalīdzības pasākumiem, kurus var nodrošināt gados vecāku cilvēku ģimenes locekļi, kaimiņi u.c. Mācību sekundārais mērķis bija veicināt dalībnieku sadraudzību un nodrošināt tīklošanās pasākumus.

Apmācību noslēgumā mobilo brigāžu speciālisti apmeklēja Višķu sociālās aprūpes centru, kurā tika iepazīstināti ar tā darbību un sociālo pakalpojumu pieejamību.

Apmācību dalībnieki no Daugavpils novada atzīst, ka apmācību laikā ieguvuši vērtīgas zināšanas par vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi, par vecu cilvēku slimībām un praktiska atbalsta sniegšanu. Diskusijā tika runāts par tendencēm aprūpes modernizācijā Daugavpils novadā, notika pieredze apmaiņa ar kolēģiem no Lietuvas, kā arī gūti jauni profesionāli kontakti.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.