NĪN samaksas termiņi pārcelti

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, Daugavpils novada dome 23. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 2153 “Par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņiem 2020. gadā”,  atbilstoši kuram nodokļa maksāšanas termiņi par 1. un 2.ceturksni ir pārcelti uz 17.augustu (no 31. marta un 15.maija uz 17. augustu).

Nodokļa maksāšanas termiņi par 3. un 4.ceturksni nav mainīti: nodoklis par 3.ceturksni ir jānomaksā līdz 17.augustam un par 4.ceturksni – līdz 16.novembrim.

Pieņemtais lēmumus attiecas uz visiem Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.