Svētki Aglonā šogad notiks neierasti

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumu Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kuri būs spēkā arī svētku laikā.

Lai šogad piedalītos svētku dievkalpojumos 14. augustā un 15. augustā, varēs saņemt ieejas kartes savā katoļu draudzē pie prāvesta: Uz Svēto Misi 14. augustā pl. 19:00, Krustaceļu un Svēto Misi pl. 23:10 (varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo); Uz Svēto Misi 15. augustā pl. 12:00 (varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo).

Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki (izņemot 13. augustu, kur drīkstēs piedalīties līdz 500 ticīgo), ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus.

Informējam, ka sasniedzot atļauto apmeklētāju skaitu citi apmeklētāji netiks ielaisti. Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā tiks nodrošināta sadalītos sektoros, kuros personu skaits nepārsniegs 250 cilvēkus.

Svētki Aglonā sāksies jau 11. augustā, kad tiks atzīmēta Slimnieku dienu. Šajā dienā pl. 12:00 Svēto Misi celebrēs Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, bet pl. 19:00 – priesteris Rinalds Stankēvičs MIC. Ģimenēm veltītajā dienā, 12. augustā, arī notiks divi dievkalpojumi, no kuriem pirmo celebrēs J. Bulis, bet vakarā – priesteris Andris Ševels MIC.

13. augustā pl. 12:00 Svēto Misi celebrēs priesteris Haralds Broks, bet vakarā pl. 19:00 ar SVēto Misi sāksies svētā Meinarda dienas svinības. Dievkalpojumu celebrēs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. 14. augustā pl. 9:00 dievkalpojumu svinēs paulīniešu tēvi, pl. 12:00 – Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis. Pl. 19:00 sāksies Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki. Šo dievkalpojumu svinēs Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Pl. 22:00 norisināsies tradicionālais Tautas krustaceļš, kuru vadīs bīskaps J. Bulis un Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis. Pl. 23:10 būs dienas noslēdzošā Svētā Mise, kuru celebrēs priesteris Mārtiņš Klušs. Pusnaktī sakrālais laukums būs jāatbrīvo.

Sestdien, 15. augustā, galvenā Svētā Mise norisināsies pl. 12:00 sakrālajā laukumā. To vadīs apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Petars Antuns Rajičs. Svētku noslēgums paredzēts pl. 14:00.

Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli, sevišķi pastiprināti nodrošinās Zemessardzes un Valsts policijas pārstāvji.

Informējam, ka iepriekšēja naktsmītņu pieteikšana ir obligāta, ņemot vērā, ka šogad, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, naktsmītnes tiks nodrošinātas ne vairāk kā 500 ticīgajiem. Ņemot vērā minēto, ticīgos, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, aicinām sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi.

Vēršam uzmanību, ka šogad Aglonas bazilikas teritorijā netiks veikta tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, kā tas noticis iepriekš. Svētavots būs norobežots, un atradīsies ārpus svētku norises teritorijas.

Atgādinām, ka ikviens, kurš šaubās par savu veselības stāvokli, ir aicināts palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, tādējādi rūpējoties par sevi un citiem.

Ar detalizētu svētku norisi var iepazīties mājaslapas katolis.lv sadaļā “Notikumi”.

Avots: katolis.lv