Jauniešu sasniegumi vizuālās mākslas konkursā

Špoģu un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas piedalījās V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”.

Konkursa tēma: Latvijas meži, daba un fauna.

Konkursa pamatideja ir sekmēt bērnu un jauniešu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, ka arī sava novada kultūras dzīves veidošanā, tāpat arī izpētīt savu apkārtējo vidi, mācoties saskatīt tās unikālo un īpašo skaistumu.

Darbus vērtēja profesionāla žūrija: Baiba Priedīte, Svetlana Trušele, Zane Melāne. Žūrija vērtēja darbus pēc vairākiem kritērijiem – autora radošā ideja, darba atbilstība konkursa tēmai, kvalitatīvs mākslinieciskais izpildījums.

Konkursa dalībnieki tika vērtēti trijās vecuma grupās: no 7 līdz 9 gadiem, 10 līdz 12 gadi un vecākā grupa no 13 līdz 15 gadiem.

Šogad mākslas skolas audzēkņi bija ļoti radoši un žūrija piešķīra godalgotas vietas vairākiem skolēniem.

   Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi:

 • Māra Kārkliņa (skolotāja Anita Jasinska) ieguva 1. vietu,
 • Maksims Petrovs (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče) – 1. vieta,
 • Darja Adahovska (skolotājs Ēriks Valpēters) – 2. vieta,
 • Aleksandrs Bitenieks (skolotāja Anita Jasinska) – 2. vieta,
 • Emīls Gadzāns (skolotāja Anita Jasinska) – 3. vieta,
 • Katrīna Ašķeļaņeca (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče) – 3. vieta,
 • Evelīna Jonāne (skolotāja Anita Jasinska) – Atzinība,
 • Annija Ozoliņa (skolotāja Anita Jasinska) – Atzinība,
 • Laura Mickeviča (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče) – Atzinība,
 • Markuss Samoilovs (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče) – Atzinība,
 • Maksims Ivanovs (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče) – Atzinība,
 • Nikolajs Obrazcovs (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče) – Atzinība.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi:

 • Sintija Derjabo (skolotāja Anita Jasinska) – 1. vieta,
 • Martins Gaščuks (skolotāja Anita Jasinska) – 1. vieta,
 • Alise Aizbalte (skolotāja Anita Jasinska) – 2. vieta,
 • Arina Rudņeva (skolotāja Anita Jasinska) – 3. vieta,
 • Aleksandra Solima (skolotāja Anita Jasinska) – Atzinība,
 • Arina Simanoviča (skolotāja Anita Jasinska) – Atzinība,
 • Erita Litvinska (skolotāja Anita Jasinska) – Atzinība,
 • Meldra Kokina (skolotāja Anita Jasinska) -Atzinība.

Paldies audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Lai veicas arī turpmāk!