Naujenes Mūzikas un mākslas skolā izsniedza apliecības

1. jūnijā, pirmajā vasaras dienā, pie Naujenes Mūzikas un mākslas skolas ēkas noritēja svinīgs apliecību izsniegšanas pasākums.

Arī šogad skola var lepoties ar 14 absolventiem, kuri pelnīti saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi. Apliecības pasniegšana norisinājās sirsnīgā atmosfērā, kur, kā ierasts, absolventi pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu muzikālajā un mākslinieciskajā izglītošanā, bet vecākiem par atbalstu sarežģītajā spēju attīstības ceļā, īpaši attālinātās mācības ietvaros.

Absolventi saņēma arī laba vēlējumus un piemiņas dāvanas no Naujenes pagasta pārvaldes vadības.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas administrācija pateicas skolas pedagogiem, absolventiem un viņu vecākiem par atbalstu, sapratni un līdzdarbību!

Lai absolventiem veiksmīgs turpmākais ceļš!