Aicina piedalīties skatuves runas konkursā “ZELTA SIETIŅŠ”

Skatuves runas konkurss
“ZELTA SIETIŅŠ”

Norises laiks un vieta:

16. septembris, plkst.11.00; Raiņa māja Berķenelē,  Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads

Konkursa mērķis un uzdevumi:

 • Popularizēt Raiņa un Aspazijas daiļrades mantojumu;
 • Skolu jaunatnes vidū veidot izpratni par latviešu kultūras vērtībām, saistīt tās ar Raiņa dzīves un daiļrades sakņojumu Augšdaugavas novadā;
 • Sekmēt skolēnu literatūras zināšanas, runas kultūru un latviešu valodu.

Konkursu organizē Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde.

Konkurss notiek trīs grupās:

 • – 4. klašu grupa;
 • – 9. klašu grupa;
 • – 12. klašu grupa. 

Konkursa dalībnieki:

 • Augšdaugavas novada, citu Latgales novadu un pilsētu skolu 2. – 12.klašu audzēkņi;
 • No skolas katrā klašu grupā drīkst izvirzīt tikai vienu dalībnieku. Tas nozīmē, ka viena skola piesaka konkursam tikai trīs skolēnus (ja tā ir pamatskola- tad tikai divus);
 • Skatuves runas konkursa „Zelta sietiņš” 1. kārtu iesakām rīkot skolā, uz konkursa kārtu Raiņa mājā Berķenelē izvirzot vienu audzēkni katrā klašu grupā;
 • Iepriekšējo gadu konkursu laureāti, balvas “Zelta sietiņš” ieguvēji, 2021. gada konkursā nepiedalās.

Konkursa noteikumi:

 •  2.- 4. klašu grupā konkursa dalībnieki runā:
  Vienu Raiņa dzejoli un vienu Aspazijas dzejoli.
 • 5.- 9. klašu grupā konkursa dalībnieki izpilda:
  Vienu Raiņa vai Aspazijas dzejoli un prozas fragmentu (Raiņa vai arī kāda cita autora) par Raiņa bērnības gadiem.
 • 10. – 12. klašu grupā – dalībnieki izpilda:
  Vienu Raiņa vai Aspazijas dzejoli un vienu prozas fragmentu (Raiņa vai arī kāda cita autora) par Raiņa bērnības gadiem.

Darbi konkursā tiek runāti latviešu valodā. Viena dalībnieka kopējā uzstāšanās nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.

Konkursa vērtēšana:

Konkursu vērtē Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes izveidota komisija.

Dalībnieku uzstāšanos vērtēs 10 punktu sistēmā, ņemot vērā:

 • literārā materiāla tēmas un satura atklāsmi;
 • priekšnesuma izpildījuma māksliniecisko meistarību;
 • valodas kultūru;
 • literārā materiāla izvēli atbilstoši vecumposmam.

Apbalvošana:

 • Katrā klašu grupā tiek noteikti konkursa laureāti, pārējie dalībnieki saņem Kultūras pārvaldes pateicības rakstus un grāmatu dāvinājumus. Laureāti tiek apbalvoti ar konkursa speciālo balvu “Zelta sietiņš”;
 • Konkursā var tikt pasniegtas arī veicināšanas balvas.

Dalībniekiem jāaizpilda pieteikuma anketa  līdz 2021. gada 10. septembrim un jānosūta uz e-pastu: zelta.sietins@inbox.lv.

Lai pārliecinātos, ka pieteikuma anketu konkursa rīkotāji ir saņēmuši, vēlams sazināties arī pa telefonu 26638038.

Sabiedriskās kārtības nosacījumi:

 • Katrs konkursa dalībnieks pasākuma laikā darbojas atbilstoši programmai, ko noteikuši organizatori;
 • Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieki/dalībnieku vecāki piekrīt konkursa nolikumam un neiebilst, ka dalībnieka uzstāšanās tiek filmēta un fotografēta, uzņemtais audio, foto, video materiāls  tiek publiskots.