Aicina ziņot par par potenciāliem dižkokiem

Pagājušā gada laikā dabas datu sistēmā “Ozols” Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) reģistrējusi teju tūkstoti jaunu dižkoku, ko savās apgaitās  atraduši Pārvaldes eksperti un vides inspektori vai pieteikuši iedzīvotāji.

Kopumā oficiāli valstī reģistrēto dižkoku skaits jau pārsniedzis 11 500 koku, no kuriem 954 šāds statuss piešķirts 2020. gadā.

No pērn reģistrētajiem dižkokiem trešā daļa bija parastā priede Pinus sylvestris, trešdaļa – parastais ozols Quercus robur. Visraženākais koks bija 10,1 metru apkārtmēru sasniegusī papele Populus spp., ko apsekojot teritoriju Rēzeknes novada Sakstagala pagastā atklāja un reģistrēja Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Sintija Balode. Savukārt Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa dabas liegumā Gaujienas priedes uzmērīja un reģistrēja 46 valsts nozīmes dižkokus – parastās priedes apkārtmērā no 2,5 līdz 3,5 metriem.

Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīves telpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu un citu organismu grupām. Koks dižkoka statusu iegūst, sasniedzot vienu no diviem kritērijiem – apkārtmēru vai augstumu. Tas nozīmē, ka  par dižkoku var kļūt ne tikai ozols, liepa, kļava vai priede, bet gan jebkurš koks no Latvijā augošajām 54 vietējām vai svešzemju sugām. Piemēram, lai kļūtu par dižkoku, baltajam vītolam Salix alba jāsasniedz 4,5 metru apkārtmēru, bet  kadiķim Juniperus communis –  tikai 0,8 metru apkārtmēru un rietumu tūjai Thuja occidentalis – 1,5 metru apkārtmēru.

Atpazīstamības nolūkā jaunajiem dižkokiem Pārvalde piestiprina informatīvu zīmi “Ozollapu” jeb dižkoka statusa apliecinājumu. Jāpiebilst gan, ka aizsargājami ir arī tie koki, kas ir sasnieguši noteiktos kritērijus, bet pie kuriem vēl nav piestiprināta informatīvā zīme. Lai novērstu dižkoka augšanai nelabvēlīgu apstākļu radīšanu, arī teritorija zem koka vainaga, kā arī 10 metru plata josla ap to, ir noteikta kā īpaši aizsargājama teritorija. Aizsargājamā koka nociršana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst apdraudējumu, piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus. Nociršanai nepieciešama Pārvaldes rakstiska atļauja.

Ziņot par potenciālajiem dižkokiem var gan zemes īpašnieks, gan jebkurš iedzīvotājs, kurš atrodoties dabā ir novērojis statusam atbilstošu koku. Iesniegt savu pieteikumu iespējams Pārvaldes veidotajā dižkoku reģistrācijas rīkā  DIŽKOKI.

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

KĀDI DIŽKOKI IR SASTOPAMI DAUGAVPILS NOVADĀ?