Aicinām 12. klašu skolēnus pieteikties Vītolu fonda stipendijai

Katru gadu no 1.februāra līdz 1.marta norisinās pieteikšanās Vītolu stipendijai. Vītolu fonds sniedz atbalstu skolēniem, kas vēlas turpināt studijas augstskolā.

Fonds nosaka, ka obligātā prasība stipendijas saņemšanai ir vidējā atzīme vismaz 7,5 balles, kā arī atbilstība vismaz vienam no šiem kritērijiem:

  • kandidāts ir bārenis,
  • audzina viens no vecākiem,
  • sociāli un materiāli apgrūtināti dzīves apstākļi,
  • kandidāts nāk no daudzbērnu ģimenes,
  • kandidātam ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Stipendijas apmērs ir sākot no 150 eiro mēnesī, kas tiek izmaksāti no septembra līdz jūnijam. Stipendija tiek piešķirta uz vienu mācību gadu. Ir iespējams slēgt vienošanos par līguma pagarināšanu stipendijas saņemšanai, ja stipendiāts pilda līgumā atrunātās prasības. Piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja stipendiāts nav izpildījis kādu no līguma noteikumiem.

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma formu.

Elektroniskajai anketai jāpievieno šādas dokumentu kopijas (pdf/doc/jpg):

  • Curriculum Vitae (CV),
  • Fotogrāfija (portrets)
  • klases 1. semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību priekšmetu atzīmes, kuru kurss beidzies 10., 11. klasē ( piem., informātika, ģeogrāfija),
  • Viena rekomendācija – viena no skolas direktora, direktora vietnieka mācību darbā, klases audzinātāja vai no pagasta/pilsētas sociālā darbinieka.

Jauniešiem, kuriem nepieciešama palīdzība pieteikuma sagatavošanā, CV sastādīšanā, nepieciešama rekomendācijas vēstule no Izglītības pārvaldes vai sociālā darbinieka, apliecinājums par iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, kā arī cita veida konsultācijas, aicinām vērsties pie jaunatnes lietu speciālistiem pagastos un novadā.

Plašāka informācija