Aicinām skolotājus pieteikties mācību video veidošanai visās klašu grupās dažādos priekšmetos

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolotājus pieteikties darbam mācību video veidošanai
projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).

Tiek aicināti pieteikties skolotāji, kas būtu gatavi veidot mācību video dažādos mācību priekšmetos klātienes un attālinātu mācību atbalstam no 1. līdz 12. klasei līdzīgi kā “Tava klase”(tavaklase.lv) ārkārtējās situācijas laikā šā gada pavasarī.

Ko un kā eksperti darīs

Eksperti izstrādās mācību video, kas būs atbalsta materiāli skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās no sākumskolas līdz vidusskolai. Ekspertu uzdevums būs gan plānot video saturu, gan arī filmēties. Darbs mācību video izstrādei tiks organizēts plānojot, ka mācību video izstrāde un  filmēšanās notiks vienu dienu nedēļā, noteiktu laika periodu – kamēr safilmēti visi materiāli attiecīgajam priekšmetam vecumposmam.

Eksperti aicināti iesaistīties projektā uz daļēju vai uz pilnu laiku. Ekspertus izvēlēsies konkursa kārtībā.

Darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai atbilstošā nozarē;
 • augsta motivācija strādāt projektā;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiecīgo mācību priekšmetu izglītības posmā, kuram tiks veidos mācību video;
 • zināšanas un izpratne par vispārējās izglītības valsts standartiem un to īstenošanu;
 • prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virzītus stundu plānus;
 • pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā, tajā skaitā izpratne par audiovizuālu materiālu izmantošanu klātienes un attālinātajās mācībās;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes dažādās auditorijās;
 • gatavība mācīties, uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus;
 • vēlme un prasme strādāt komandā;
 • iepriekšējā pieredze veidot un vadīt mācību video stundas tiek uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi: 

 • individuāli un komandā veidot mācību video materiālus – filmēties, kā arī piedalīties satura, norises un nepieciešamo resursu plānošanā;
 • ieplānot laiku darbam klātienē un filmēšanai – vienu dienu nedēļā.

Iesniedzamie dokumenti: 

 • pieteikuma anketa mācību video materiālu izstrādes eksperta amatam, kas jāaizpilda tiešsaistē https://forms.gle/YtdDAF7reiEkJMet5
 • dzīves un darba pieredzes apraksts (CV) pēc pieteikuma anketā dotā parauga.

Pieteikties līdz 2020.gada 27.oktobra plkst. 17.00, tiešsaistē aizpildot Mācību video izstrādes eksperta pieteikuma anketu  un pieteikumam pievienojiet CV.

Lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu rūpīgi un pievienojiet visu prasīto informāciju.

Darbs paredzēts uz nepilnu laiku ar darba līgumu uz noteiktu laiku; paredzamais atalgojums proporcionāls slodzei (par pilnu slodzi (pirms nodokļu nomaksas) –  līdz 1174.00 euro ).

Papildu informācija: jolanta.klisane@skola2030.lv

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

⇒ Atlases nolikums (PDF formātā)