Aicinām uzņēmējus iesaistīties  Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā

Aicinām uzņēmējus iesaistīties  Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. Darba devēji darba vietas skolēniem var pieteikt  līdz 05.04.2019., iesniedzot pieteikumu Daugavpils novada domē vai pagasta pārvaldēs.

 

Darbs skolēniem tiek piedāvāts laika posmā no 2019. gada 3. jūnija līdz 30. augustam;

Darbam vasarā skolēni var pieteikties no 10.04.2019. līdz 09.05.2019.,

iesniedzot pieteikumu Daugavpils novada domē vai pagasta pārvaldēs;

Uz darbu vasarā var pretendēt arī tie skolēni vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nav deklarēti Daugavpils novadā, bet mācās kādā no Daugavpils novada vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm;

Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai:

ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:

10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi;

20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi.

valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā 2019. gadā:

minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem:

  • jūnijā – 3,2331 €
  • jūlijā – 2,6708 €
  • augustā – 2,7922 €

minimālās stundas tarifa likmes apmērs pilngadīgiem skolēniem:

  • jūnijā – 2,8289 €
  • jūlijā – 2,3370 €
  • augustā – 2,4432 €

piemērojot koeficientu 1,1 lauksaimniecībā nodarbinātiem (lauksaimniecības palīgstrādnieks);

kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu segšanai

Darba deveja pieteikums_2019

Darba_liguma_veidlapa

Nolikums_ar grozijumiem