Aizvadītas jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācības

No 24. – 26. augustam norisinājās jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācības projekta “Kopā!” ietvaros. Mācības tika organizētas ar mērķi, lai veicinātu jauniešu un jaunatnes darbinieku izpratni par jaunatnes darba attīstības tendencēm jaunizveidotajā Augšdaugavas novadā.

Mācību laikā jaunieši un jaunatnes darbinieki atsevišķi, kopā ar jomas profesionāļiem, lektoriem, izstrādāja jaunatnes darba nākotnes vīziju Augšdaugavas novadā, iemācījās nospraust ilgtermiņa un īstermiņa mērķus jaunatnes politikas attīstībai, izvirzīja prioritātes katra attīstības centra darbībai. Svarīgākais šo mācību mērķis bija veicināt arī jauniešu līderu un jaunatnes darbinieku motivācijas līmeņa celšanu darba turpināšanai un jaunatnes darba attīstībai Augšdaugavas novadā.

Šobrīd turpinās darbs pie jaunatnes darba struktūras izveides jaunajā novadā un drīzumā tiks uzsākts darbs pie Augšdaugavas novada jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam ietvaros

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore