Aktīvi norit jauniešu vasaras nodarbinātības programma

Šī gada pavasarī notika pieteikšanās Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai.

Darbs skolēniem tiek nodrošināts laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un pandēmijas ierobežošanas pasākumus.

Šogad Daugavpils novada pašvaldība bija gatava apmaksāt 138 darbavietas jauniešiem. No uzņēmēju puses tika piedāvātas 144 vakances, no kurām 11 bija NVA programmas vakances. Dažādos uzņēmumos strādāt pieteicās 147 jaunieši.

Apkopojot pieteikumu skaitu, atlasot atbilstošos kandidātus, kopumā Daugavpils novada teritorijā sāka darboties 149 jaunieši. No tiem 138 strādā pašvaldības programmā, bet 11 NVA nodarbinātības projekta ietvaros.

Daugavpils novadā darba iespējas jauniešiem nodrošina komunālās saimniecības uzņēmums, tūrisma bāzes, zemnieku saimniecības un tirdzniecības uzņēmumi.

Uz darbu vasarā varēja pretendēt arī tie skolēni vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nav deklarēti Daugavpils novadā, bet mācās kādā no Daugavpils novada vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm.

Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi; 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā.

Apkopoja: Dainis Bitiņš