Aleksejam Mackevičam pasniegta Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam

Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Parasti tas tiek rīkots 3. decembrī, kas ir Starptautiskā personu ar invaliditāti diena, taču šogad epidemioloģiskā situācija pasaulē un Latvijā lika mainīt šo tradīciju un konkursu pārcelt nedaudz citā laikā un formā – jau novembra beigās, virtuālajā vidē.

Kā ierasts, nominantus varēja pieteikt divās kategorijās – individuālais sniegums un nevalstiskās organizācijas. Balvas pasniedza žūrijas komisijas locekļi sešas nominācijās. Šogad žūrijas sastāvu veidoja septiņu dažādu nozaru pārstāvji.

Nominācijā “Izglītotājs” galveno balvu individuālā snieguma kategorijā saņēma Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs. Šī balva tiek pasniegta par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Balvu šogad pasniedza Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša.

Tāpat šogad pasniegtas balvas nominācijās “Pakalpojuma nodrošinātājs”, “Uzdrīkstēšanās”, “Bērnu atbalsts”, “Sociālo tīklu balss” un  “Nodarbinātības veicinātājs”.