Ambeļu pagasta svētki

5.augustā Ambeļu kultūras namā notiks Ambeļu pagasta svētki.

Plkst. 19.30 Interešu kluba „Radošā laboratorija” dalībnieku darbu izstādes atklāšana

Plkst. 20.00 Koncerts “ Un vēlreiz par mīlestību”

Piedalās – Ambeļu KN kolektīvi, Kalkūnes pagasta VA “Pērles”

Īpašais viesis – dziesminiece Džeina Gavare no Vārkavas novada

Pirmoreiz Ambeļos – gaismas un uguns šovs no Studio FOTIA (Rīga)

Ieeja koncertā brīva

Plkst. 22.00 Groziņballe ar grupu “Draugi no Krāslavas”

Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 05.08. pl.17.00 pa t.29142802 (Ingrīda)

Ieeja ballē – tikai 1 eiro

Svētkus finansē Daugavpils novada dome un Ambeļu pagasta pārvalde