Apbalvoti konkursa “Sējējs 2018” laureāti, tostarp veicināšanas balvu saņēma SIA “Agraris”

28. septembrī, VEF kultūras pilī, Rīgā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatpersonas sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2018” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus. Nominācijā “Gada lauku saimniecība” veicināšanas balvu saņēma Daugavpils novada SIA “Agraris”, kurā saimnieko Aleksandrs Harlamovs (Višķu pagasts).

“Jau 25 gadus Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Sējējs” piedalās visdažādākās nozares pārstāvošie lauksaimnieki. Kopš 1994. gada konkurss ”Sējējs” tiek rīkots katru gadu, un laureāta gods Latvijas lauku ļaudīm ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem apbalvojumiem. Šajā jubilejas gadā ir izveidota īpaša “Sējējs” zīme, ko turpmāk saņems visi konkursa uzvarētāji. Šo zīmi laureāti varēs izmantot uz savas produkcijas iepakojuma, reklāmas vai kādos citos saimniecības vai uzņēmuma popularizēšanas nolūkos. Zīme būs apliecinājums, ka produkta ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs ir konkursa “Sējējs” laureāts un kalpos Latvijā ražotās produkcijas popularizēšanai,” teica zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra septiņās konkursa nominācijās. Laureāta nosaukums nominācijā “Gada lauku saimniecība” tika piešķirts Saldus novada SIA “Saldus Druva” un tās saimniecei Maritai Spundiņai. Nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” par labāko atzīta Jaunpils novada akciju sabiedrība “Jaunpils pienotava”, tās vadītājs Viesturs Krilovs.

Konkursa nominācijā “Ģimene lauku sētā” šogad laureāta titulu ieguva Kandavas novada zemnieku saimniecība “Krikši”, kurā saimnieko Santra Celmiņa ar ģimeni. Par veiksmīgāko jauno zemnieci atzīta Bauskas novada zemnieku saimniecības “Jundas” īpašniece Alma Bērziņa, bet laureāta nosaukumu nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” ieguva lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “VAKS” Valmierā, tās vadītājs Indulis Jansons. Šogad vērtēja arī pretendentus nominācijā “Rītdienas Sējējs – mazpulka dalībnieks”. Par laureāti šajā nominācijā kļuva Saldus novada Lutriņu mazpulka dalībniece Agnese Smiļģe.

Par laureāti nominācijas “Zinātne praksei un inovācijas” grupā “Zinātne praksei” atzīta dr. agr. Biruta Jansone ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Zemkopības institūta zinātnieku grupu, kas izstrādāja zinātnisko darbu “Daudzgadīgo zālāju šķirņu pavairošana un izplatība Kanādā, Eiropā un Latvijā”. Savukārt šīs nominācijas grupā “Zinātne inovācijai” par laureāti atzīta dr. biol. Ina Alsiņa ar LLU Augsnes un augu zinātņu institūta zinātniekiem par izstrādāto darbu “Ilgtspējīgu tehnoloģiju izstrāde pākšaugu audzēšanai un to izmantošana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanai”.

Veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma 12 konkursa dalībnieki visās konkursa nominācijās.

Balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta divām pretendentēm – lauksaimniecības zinātņu doktorei, SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs” vadītājai Venerandai Stramkalei un valsts emeritētai zinātniecei, LLU Dārzkopības institūta vadošajai pētniecei Mārai Skrīvelei, kura nostrādājusi augļkopības zinātnē vairāk nekā 50 gadus.

Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi. Plašāka informācija par konkursu pieejama tīmekļvietnē www.sejejs.lv.