Apbalvoti labākie Latvijas sociālie darbinieki

Jau septīto gadu pēc kārtas 2019. gada nogalē Labklājības ministrija rīkoja konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”. Konkursā pieteikt pretendentus varēja dažādās nominācijās – “Labākais vadītājs sociālā darba jomā”, “Labākais sociālais darbinieks”, “Gada notikums sociālajā darbā”.
Sākotnēji iesniegtos pieteikumus konkursa nominācijām izvērtēja Labklājības ministrijas izveidota konkursa žūrijas komisija un labākos no pretendentiem izvirzīja tālākai iedzīvotāju balsošanai, kas laikā no 2020. gada 2. līdz 31. janvārim tika organizēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
2020. gada februāra sākumā konkursa žūrijas komisija apkopoja iedzīvotāju balsojuma rezultātus un lēma par konkursa uzvarētājiem. Par katru pretendentu žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojums nominācijās veidoja vienlīdzīgus 50% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvas saņemšanai tika izvirzīts viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.

Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēma Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, kura jau 25 gadus strādā sociālās labklājības jomā.

Annas Jegorovas darba pamatā ir profesionalitāte, koleģialitāte, demokrātiska pieeja, atbildība, taisnīgums, patiesums, cieņa un kompetence. Savā darbā ir objektīva, taisnīga, piemīt elastīgums pielāgoties dažādām situācijām, komunikācijas spējas gan iedvesmojot tos, kuriem ticība sāk pietrūkt, gan fascinējošs talants ieviest miermīlīgu noskaņu situācijās no kurām šķietami vairāk nav izejas, Anna ar entuziasmu spēj veicināt līdzcilvēku motivāciju risināt savas problēmas un tiekties uz izaugsmes iespējām.
Anna Jegorova īstenojusi unikālu projektu, kurā izveidojusi mobilo brigādi, kļūstot par pirmo pašvaldību Latgales reģionā, lai sniegtu palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem. Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja atzīst, ka mobilās brigādes mērķis ir sniegt pakalpojumu veciem, vientuļiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības sevi apkopt, sakopt savu vidi un mājokli. Mobilās vienības darbam ir iegādāts speciāls transportlīdzeklis, kas nodrošināts ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai cilvēkam uz vietas varētu sniegt arī diezgan ekskluzīvus pakalpojumus.
Anna Jegorova realizējusi jaunas iniciatīvas sociālo pabalstu sistēmas uzlabošanā, palielinot pabalstu klāstu daudzveidību, veidojot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu atbalsta sistēmu mazaizsargātajām klientu grupām.
Anna Jegorova ir Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja, kur ar nesavtīgu attieksmi un gādību palīdz cilvēkiem problēmu risināšanā un atbalsta arī Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes Daugavpils un Ilūkstes novadu nodaļas darbību.
Anna Jegorova ir Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas pasniedzēja un savu teorētisko un praktisko pieredzi sociālajā darbā nodod tālāk jaunajai paaudzei. Kā pasniedzēja Anna ir augsti kompetenta, ar ļoti labām sava mācību priekšmeta zināšanām un lielu mācīšanas un profesionālo pieredzi.
Darbā ar jaunatni ir radījusi jauniešiem ilgtspējīgu vidi veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, nodrošinot iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, pilnveidojot prasmes, zināšanas un kompetences un veidojot jauniešus par aktīviem sabiedrības locekļiem. Anna ir iedrošinājusi jauniešus nebaidīties iegūt augstāko izglītību un palīdzējusi sagatavot pieteikumus stipendijām. Radījusi pozitīvu darba vidi sociālajiem darbiniekiem, par ko liecina darbinieku ilgstošā darba pieredze.

Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēma nodibinājuma “Zantes ģimenes atbalsta centrs” sociālo gadījumu vadītāja Elita Šmelde.
Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēma Jaunjelgavas novada dome ar pieteikumu par grupu dzīvokļu un pansijas izveidi Vīgantes pamatskolā.
Papildus iepriekšminētajam, žūrija lēma piešķirt balvu nominācijā “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2019” Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniecei Ilzei Fārnestei. Kā arī konkursa žūrijas komisijā iekļautā Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība nolēma konkursa ietvaros pasniegt savu balvu Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktorei Ivetai Sietiņsonei.

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 izplatību ieviesa izmaiņas iepriekš plānotajā apbalvošanas pasākuma norisē, kas bija paredzēta 2020. gada martā. Pasākums notika Rīgā 25. septembrī  ierobežotā dalībnieku lokā, lai ievērotu ar COVID-19 izplatību saistītos piesardzības pasākumus.

Konkurss „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” tiek īstenots sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji bija iekļauti konkursa žūrijas komisijas sastāvā.

Avots: Labklājības ministrija