Apmācību iespējas tiešsaistē projekta “Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī un dažādiem pastāvošajiem ierobežojumiem, Daugavpils novada Kultūras pārvalde turpina projekta ENI LLB-1-216 “Seno amatu jaunā dzīve” realizāciju.

No 2020. gada 26. oktobra līdz 1. novembrim Poozerjes tradicionālās aušanas muzejā Polockā (Baltkrievija) tika organizētas nedēļu ilgas aktivitātes [meistarklases un lekcijas] izglītojošās programmas “Amatnieku universitāte” ietvaros. Aktivitātes, kuru mērķis ir pārmantot senās amatu prasmes no amatniekiem, bija domātas dažādām vecuma dalībniekiem no Braslavas, Polockas un Daugavpils novada.

Poozerjes tradicionālās aušanas muzejs ir sagatavojis pasākuma “Amatnieku universitāte” video maratonu, lai dalībnieki no Latvijas ar lekcijām un meistarklasēm varētu iepazīties tiešsaistē. Ieraksti ir pieejami 2 sociālajos tīklos: www.facebook.com  un  https://vk.com/

Aicinām visus interesentus, it īpaši Daugavpils novada iedzīvotājus, iesaistīties projektā un izmantot iespēju noskatīties tiešsaistē “Amatnieku universitātes” lekcijas un meistarklases. Lekcijas notiek krievu valodā.

  Video -maratons «Amatnieku universitāte » 

Lekcijas nosaukumsPiekļuves saite
Лекция «История вытинанки» и мастер-класс по вытинанке члена Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь, старшего научного сотрудника НПИКМЗ Е.В. Ходиковойhttps://vk.com/museum_tkactva?w=wall-133420298_951

 

https://fb.watch/2pFrpQLLmf/

Лекция «Плетение из соломки. Техника. Приёмы» и мастер-класс «Соломенная сказка» руководителя клуба «Роднасць» ЦРНК г. Полоцка Т.В. Кореневскойhttps://vk.com/museum_tkactva?w=wall-133420298_953

 

 

https://fb.watch/2pFq2QXwRJ/

Интерактивная презентация «Секрет белорусского пояса» и мастер-класс по плетению традиционного белорусского пояса ведущего научного сотрудника НПИКМЗ Т.В. Бараненкоhttps://vk.com/museum_tkactva?w=wall-133420298_954

 

https://fb.watch/2pFoA8DKFC/

 

 

Лекция о кожевенном деле и мастер-класс «Кожевенные традиции члена клуба «Роднасць» ЦРНК г. Полоцка Н.И. Стадольскойhttps://vk.com/museum_tkactva?w=wall-133420298_955

 

https://fb.watch/2pFmWyeF_I/

 

Экскурсия-лекция по выставке «Лоскутное шитьё» и мастер-класс «В стиле пэчворк» руководителя клуба «Рошва» ЦРНК г. Полоцка Н.И. Ярмухhttps://vk.com/museum_tkactva?w=wall-133420298_957

 

https://fb.watch/2pFkv3yPBH/

 

Лекция «История традиционной тряпичной куклы» и мастер-класс «Кукла-десятиручка» старшего научного сотрудника НПИКМЗ П.А. Шклярhttps://vk.com/museum_tkactva?w=wall-133420298_963

 

 

Лекция «Искусство валяния, история и современность» и мастер-класс по сухому валянию «Веточка рябины» мастера ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» В.П. Лухверчикhttps://vk.com/museum_tkactva?w=wall-133420298_965

 

https://fb.watch/2pFfwcFu2n/

Projektu “Seno amatu jaunā dzīve” realizē Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju apvienība” [Baltkrievija].  Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī  inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem. Projekta kopējās izmaksas  ir 122 258,00 EUR, no kurām Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējums ir 90% jeb 110 032,20 EUR, valsts budžeta dotācija ir 2645,35 EUR un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2645,35 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir 20 mēneši.

 “Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus”.