Apstiprināta novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programma

Novada domes sēdē apstiprināta Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programma 2019. – 2021. gadam. Programmā 2019. gadā ieplānoti vairāku novada ceļu posmu remontdarbi. Ambeļu pagastā pēc plāna nepieciešami ceļa “Ambeļi – Graiži” (1,5km) grants seguma atjaunošanas darbi.

Biķernieku pagastā grants seguma atjaunošana nepieciešama ceļam “Krasnoje – Lipinišķi” (1,28 km).

Demenes pagastā ceļa posmam „Kaldēji – Kazjulišķi – Šemberga” (1,40km), kas ir A grupas ceļš, kas savieno divus valsts ceļus, kā arī divas apdzīvotas vietas – Briģeni un Kumbuļus, nepieciešama grants seguma atjaunošana.

Dubnas pagasta ceļa “Pariža – Ceplīši” (2.38km) grants seguma atjaunošana ieplānota, jo pa doto ceļa posmu kursē skolēnu autobuss, autoveikals, piena mašīna, tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, kā arī pa to iespējams nokļūt uz atpūtas vietu „Parīze” un Vīrognas ezeru.

Kalkūnes pagastā nepieciešama grants seguma atjaunošana ceļam “Aveņu – d/s Daugava” (1,14km). Uz ceļa vērojama liela transporta plūsmas intensitāte, to piebraukšanai izmanto vairākas dārzkopības sabiedrības.

Nepieciešama atjaunošana Kalupes pagasta ceļam „Rasnači – Baltmuiža” (0,99km), kas daļēji tika atremontēts 2017. gadā. Pa to kursē skolēnu autobuss un piena mašīna, kā arī kā piebraucamo ceļu to izmanto 52 saimniecību īpašnieki.

Laucesas pagastā ieplānota ceļa “Krustceļi – Dzimtas – Mālkalni” posma ”Ročiški” (0,30km) grants seguma atjaunošana.

Līksnas pagastā, atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, izvērtēta Liepziedu ielas posma (0,560km) melnā seguma izbūves nepieciešamība.

Maļinovas pagasta ceļa posmam “Valsts ceļš – Puriņi” (1,15km), pa kuru notiek skolēnu pārvadājumi un kursē piena mašīna, nepieciešama grants seguma atjaunošana.

Medumu pagasta ceļam “Druvas – Ilgas” (1,36km) tāpat ieplānoti grants seguma atjaunošanas darbi.

Naujenes pagastā ieplānota 18. novembra ielas (Ceļinieku) (1,295km) melnā seguma atjaunošana. Ceļa “Grustāni –Sandarišķi- Butišķi” (0,97km) grants seguma atjaunošana nepieciešama, jo to piebraukšanai izmanto vairāku dzīvojamo māju īpašnieki un tūristi. Ceļam „Lociki – Kašatniki -Stropica” (0.84km) nepieciešama seguma atjaunošana un caurteku ierīkošana.

Salienas pagasta ceļam “Līdaki-Kapari-Jancisķi-Upeslīči-Rožlauki”, kas savienots ar diviem valsts ceļiem, tāpat nepieciešami grants seguma atjaunošanas darbi.

Skrudalienas pagastā programmā 2019. gadam ieplānota Aveļu ielas un Baznīcas ielas grants seguma atjaunošana.

Sventes pagastā grants seguma atjaunošana nepieciešama ceļam “Mieriņi – Dzelmes” (1,00km), Vaboles pagastā ceļam “Vaboles st.Aizbalti – Pudāni – Mukāni” (1,37km), pa kuru notiek skolēnu pārvadājumi un kursē piena mašīna.

Visbeidzot Vecsalienas pagastā ieplānoti darbi ceļam “Celtnieši – NPS “Skrudaliena””, pa kuru notiek intensīva transporta kustība un kursē skolēnu autobuss.