Apstiprinātas skolēnu uzturēšanas izmaksas savstarpējiem norēķiniem

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums par novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs. Skolēnu uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Viena audzēkņa izmaksas mēnesī vidēji ir 116,7 eiro.  Vidēji izmaksas pieaugušas par diviem eiro uz skolēnu mēnesī salīdzinājuma ar 2020. gada 1. septembri.
Uz 2020. gada 1. septembri audzēkņu skaits novada izglītības iestādēs bija 1793, bet uz 2021. gada 1. janvāri – 1807, kas ir par 14 audzēkņiem vairāk.

Viena skolēna izmaksas mēnesī novadā svārstās no 71 līdz 281 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits. Sventes vidusskolā tie ir 71,82 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 89,23 eiro, Zemgales vidusskolā –  90,14 eiro, Salienas vidusskolā – 88,08 eiro un Vaboles vidusskolā – 130,33 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pamatskolās. Vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā ar 103,97 eiro mēnesī, tai seko Laucesas pamatskola ar 117,58 eiro mēnesī, Naujenes pamatskola ar 125,69 eiro mēnesī, Biķernieku pamatskola – 125.70 eiro, Randenes pamatskola – 131,74 eiro, Kalupes pamatskola – 144,85 eiro. Visaugstākās izmaksas pamatskolu grupā ir Silenes pamatskolā, kur viens skolēns izmaksā 197,73 eiro, un Medumu pamatskolā, kur izmaksas ir 211,22 eiro mēnesī uz vienu skolēnu.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī izmaksā 155,97 eiro (172 audzēkņi), savukārt Nīcgales PII “Sprīdītis” – 281,34 eiro (23 audzēkņi).

Savstarpējos norēķinos Daugavpils novads 2021.gadā citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu mācību iestādēs plāno samaksāt 700 000­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ eiro, turpretī paredzams, ka citas pašvaldības Daugavpils novada pašvaldības budžetā ieskaitīs 330 000 eiro.