Apstiprināts atbalsts mazaizsargātām personām

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi „Par atbalstu mazaizsargātajām personām”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz materiālo atbalstu pacienta iemaksas apmaksai mazaizsargāto personu grupām dzīves kvalitātes, veselības aprūpes uzlabošanai Augšdaugavas novada teritorijā.

Saistošo noteikumu īstenošanai 2022. gadā būs nepieciešami aptuveni 24 000 eiro.

Atbalstu sniedz tām personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot šo personu ienākumus.

Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksas apmaksai ir nestrādājošiem pensionāriem, kuriem ir noteikta LR vecuma pensija un kuriem nav veselības apdrošināšanas polises, kā arī nestrādājošiem invalīdiem, kuriem ir noteikta LR invaliditātes pensija un kuriem nav veselības apdrošināšanas polises.

Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai ir paredzēts SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” stacionāra pacienta iemaksu līdz četrām gultas dienām kompensēšanai.

Pašvaldības atbalsts sekmēs ģimenēs veselības aprūpes kvalitāti, savlaicīgu medicīnisko aprūpi, uzlabos dzīves kvalitāti nestrādājošām pensijas vecuma personām un nestrādājošām personām ar invaliditāti, dos iespēju šīm personām iegādāties nepieciešamos medikamentus slimību ārstēšanai un pamatvajadzību apmierināšanu veselības aprūpes jomā.