Apstiprināts jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Višķu pagasta teritorijā

Kārtējā domes sēdē apstiprināts nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā  (no Luknas ezera iztekas līdz Rēzeknes –Daugavpils dzelzceļa tiltam) Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā. Licencēto makšķerēšanu organizē Višķu pagasta pārvalde. Sēdē akceptēts nolikums jaunā redakcijā, kurā nav veiktas būtiskas satura izmaiņas. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis”.

Saskaņā ar jauno nolikumu, mēneša licence makšķerniekam joprojām izmaksās 4.50 EUR, gada licence – 11,50 EUR, sezonas licence – 7.00 EUR, vienas dienas licence – 1.50 EUR. Bezmaksas gada licences ir tiesīgas saņemt personas ar invaliditāti un politiski represētās personas, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī Luknas, Višķu ezeru un Dubnas upes posma Višķu pagasta teritorijā pieguļošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.

Licences var iegādāties gan elektroniski mājas lapā www.epakalpojumi.lv, gan klātienē Višķu pagasta pārvaldē vai pie pilnvarotajiem makšķerēšanas kontrolieriem.

No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% tiek pārskaitīti valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai, savukārt atlikušie 80% paliks Višķu pagasta pārvaldes rīcībā, kas tiks izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai. Atbilstoši nolikumam, vismaz reizi divos gados Luknas un Višķu ezers tiks papildināts ar zivju krājumiem attiecīgi vismaz 15 000 vienvasaras līdaku vai zandartu mazuļu katrā ielaišanas reizē.

Jāatzīmē, ka 2018. gadā no licencēto makšķerēšanas licenču izsniegšanas iekasēti 4520 eiro.