APTAUJA PAR MEŽU AP DAUGAVPILS PILSĒTU

Meža zemei Daugavpils novada Līksnas un Naujenes pagastos, kur pašlaik ar lokālplānojumu tiek precizēta meža aizsargjosla ap Daugavpils pilsētu, A/S “Latvijas valsts meži” noteica atsevišķi apsaimniekojamas teritorijas statusu Rekreācijas mežs “Daugavpils” un izstrādāja „Rekreācijas meža “Daugavpils” apsaimniekošanas plānu 2018.-2022.gadam” .

Laikā no 2018. gada 9.marta līdz 23.martam tiek rīkota aptauja par šo plānu, sabiedrības attieksmi par mežu ap Daugavpils pilsētu un tā izmantošanas iespējām. TIEŠSAISTES APTAUJA

Ar plāna projekta publisko daļu var iepazīties šeit: http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2223-dienvidlatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani.