Ar informatīvajiem stendiem papildināts vēsturiskais Vaboles parks

Vaboles parkā izveidoti jauni informatīvie stendi, kas vēsta par parka izveides vēsturi un tajā atrodamajiem vērtīgajiem stādījumiem. Stendi tapuši Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Pašvaldību labie darbi Latvijas simtgadei” ietvaros. Projekts noritēja trīs gadus, to laikā veikti labiekārtošanas darbi, lai saglabātu un uzlabotu parka ainaviskās vērtības.

Vaboles parks veidots kā ainavu jeb angļu stila grāfu Plāteru – Zībergu pusmuižas parks. Parka 7 hektāru plašajā teritorijā atrodamas 53 gan vietējās, gan svešzemju koku un krūmu sugas. Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza norāda, ka projekts ir bijusi laba ierosme saskatīt vērtīgo vecajos parkos, kā arī domāt par to turpmāko attīstību, izveidojot jaunu parka apsaimniekošanas plānu.

“Pirmajā realizācijas gadā mēs iestādījām 105 dažāda veida sugu un šķirņu kokus un košumkrūmus. Mūsu parkam pietrūkst otrais līmenis – pirmais līmenis ir zāle, otrais līmenis ir lielie koki, bet trešais līmenis, kas ir košumkrūmi, pārprastas apsaimniekošanas dēļ bija pazudis. Pērn tika atjaunots tiltiņš pār Aukstiņas upīti, nodrošinot drošāku pārvietošanos parka apmeklētājiem un skolēniem, kas ikdienā mēro ceļo no Vaboles vidusskolas pamatēkas uz sākumskolas ēku, kur atrodas ēdnīca. Šogad kā rozīnīte, punkts uz i, ir tas, ka mēs tās vērtības, kuras kopā ar zinātniekiem esam apzinājuši, esam ielikuši informatīvajos stendos. Tagad parkā ir viens lielais informatīvais stends un pieci mazie katedras tipa stendi, kas atrodas pie vērtīgajiem un neparastajiem Vaboles parka objektiem,” par projekta gaitu dalījās Aina Pabērza.

Dendroloģiskās vērtības stendu atklāšanas dienā izzināja arī skolēni, kurus Vaboles vidusskolas bioloģijas skolotāja Maruta Kuriga iesaistīja viktorīnā par jaunajos stendos atrodamo informāciju. Ievērtības cenīgākā ir Moltkes liepa, kura diemžēl 2010. gada ziemas snigšanā cieta. Tomēr tai veidojas stumbra lapotne un ir redzamas jaunas atvases. Molktes liepa ir svešzemju augs, kas Latvijā sastopams tikai 8 vietās. Tāpat vērtīga ir lapegļu audze un liepu aleja, kura arī cieta 2010. gada vētrā. Tāpat ar neparastu stumbru lepojas parastais osis. Vaboles parkā ir arī neparastas lauces un angļu stila parkam raksturīgās ainavas.

Aina Pabērza norāda, ka Vaboles parkā jau Latvijas brīvvalsts laikā notikuši skolēnu pasākumi, aizsargu dziesmu svētki, mazpulku salidojumi; padomju gados – skolas izlaidumi un jubilejas, savukārt no 1993. gada –  “Vasarsvētku sadancis” un tradicionālais pasākums “Aizgavienī cīmūs braucu”.

Kopējais projekta sniegtais finansējums ir 1400 eiro. Informatīvo stendu tekstu autore ir Jolanta Bāra, konsultācijas sniedza zinātnieks Pēteris Evarts – Bunders, fotogrāfiju autors – Guntis Kaminskis, stendus uzstādīja SIA “R.REN”.

FOTOGALERIJA