Uzsāks īstenot virkni ezeru projektu

Daugavpils novadā uzsāks īstenot dažāda veida zivju resursu pavairošanas projektus, kurus īstenos pasākuma ”Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros. Zivju projekti Valsts zivju fondā tika iesniegti jau šī gada februārī, un patlaban tika saņemts apstiprinājums finansējuma iegūšanai.

Pagastu projekti

Skrudalienas pagasts īstenos projektu par Bruņu ezera zivju resursu pavairošanu ar 4000 zandartu mazuļu, un Sila ezera zivju resursu pavairošanu ar 10 000 zandartu mazuļu. Izmaksas Bruņu ezerā sastādīs 1176 eiro, savukārt Sila ezerā 2632 eiro.

Līksnas pagasta pārvalde uzsāks projektu par zivju resursu papildināšanu Koša ezerā, kur ielaidīs zandartu mazuļus 1400 eiro vērtībā.

Kalupes pagastā Mazajā Kalupes ezerā ielaidīs 7000 zandartu mazuļu, kas izmaksās 1891 eiro.

Arī Višķu pagasta pārvalde uzsāks 18 000 vienvasaras zandarta mazuļu ielaišanu Višķu ezerā. Kopējās izmaksas sastādīs 5662 eiro.

Novada domes projekti

Vaboles pagastā uzsāks projektu par 4000 zandartu mazuļu ielaišanu Baltezerā ar kopējām izmaksām 1040 eiro.

Demenes pagasta Briģenes ezerā ielaidīs 13 000 zandartu mazuļu par 3382 eiro.

Zivju resursus plāno pavairot arī Smiļģinu ezerā, ielaižot 5000 zandartu mazuļu. Kopējās izmaksas – 1300 eiro.

Minētajiem projektiem Zivju fonds sedz 89% no izmaksām, savukārt 11% pašvaldība vai pagasta pārvalde. Projektam Smiļģinu ezerā 89% segs Zivju fonds, savukārt atlikušo daļu licencētās makšķerēšanas organizētājs – SIA ”URI”.

Visus projektus plāno īstenot līdz 31. oktobrim.


Daugavpils novada dome Zivju fondam iesniedza projektu, bet patlaban no Zivju fonda guva apstiprinājumu, papildus atbalsta saņemšanai materiāltehniskās bāzes papildināšanai un papildaprīkojuma iegādei, kas tiks izmantots zivju resursu aizsardzībai.

Šo projektu plāno īstenot līdz š.g. oktobrim.

Materiāltehniskās bāzes un papildaprīkojuma projektos Zivju fonda finansējums būs 89%, savukārt atlikušo daļu līdzfinansē Daugavpils novada dome.


Trim ezeriem izstrādās Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus

Daugavpils novada dome no Zivju fonda saņems atbalstu Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei Daugavpils novada Demenes, Dārza un Kalnišķu ezeriem.

Projekta mērķis ir izstrādāt Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, kas kalpos par pamatojumu turpmākai zivju resursu apsaimniekošanai, tanī skaitā zivju mazuļu ielaišanai.

Projektu realizēs līdz 31. oktobrim. Izmaksas – 4118 eiro, no kuriem Zivju fonds līdzfinansē 89%, savukārt atlikušo daļu Daugavpils novada dome.