Arī šogad ezeros plāno īstenot veselu virkni projektu

Daugavpils novadā plāno turpināt dažāda veida zivju resursu pavairošanas projektus, kurus īstenos pasākuma ”Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros.

Pagastu projekti

Skrudalienas pagasts iesniegs projektu Zivju fondam par Bruņu ezera zivju resursu pavairošanu ar 4000 zandartu mazuļu, un Sila ezera zivju resursu pavairošanu ar 10 000 zandartu mazuļu. Plānotās izmaksas Bruņu ezerā sastādīs 1176 eiro, savukārt Sila ezerā 2632 eiro.

Līksnas pagasta pārvalde plāno iesniegt projektu Zivju fondam par zivju resursu papildināšanu Koša ezerā, kur plānots ielaist zandartu mazuļus 1400 eiro vērtībā.

Kalupes pagastā Mazajā Kalupes ezerā, piesaistot Zivju fonda projekta finansējumu plāno ielaist 7000 zandartu mazuļu, kas varētu izmaksāt 1891 eiro.

Arī Višķu pagasta pārvalde ar Zivju fonda atbalstu plāno 18 000 vienvasaras zandarta mazuļu ielaišanu Višķu ezerā. Kopējās izmaksas varētu sastādīt 5662 eiro.

Novada domes projekti

Vaboles pagastā plāno iesniegt projektu Zivju fondam par atbalstu ielaist 4000 zandartu mazuļu Baltezerā ar kopējām izmaksām 1040 eiro.

Demenes pagasta Briģenes ezerā ar Zivju fonda atbalstu plāno ielaist 13 000 zandartu mazuļu par 3382 eiro.

Zivju resursus plāno pavairot arī Smiļģinu ezerā, ielaižot 5000 zandartu mazuļu. Kopējās izmaksas sastādīs 1300 eiro.

Minētajiem projektiem Zivju fonds segs 89% no izmaksām, savukārt 11% pašvaldība vai pagasta pārvaldes attiecīgi. Projektam Smiļģinu ezerā 89% segs Zivju fonds, savukārt atlikušo daļu licencētās makšķerēšanas organizētājs – SIA ”URI”.

Visus projektus plāno īstenot līdz 31. oktobrim.


Daugavpils novada dome Zivju fondam iesniegs arī projektu papildus atbalsta saņemšanai materiāltehniskās bāzes papildināšanai un papildaprīkojuma iegādei, kas tiks izmantots zivju resursu aizsardzībai.

Šo projektu plāno īstenot līdz š.g. oktobrim.

Materiāltehniskās bāzes un papildaprīkojuma projektos Zivju fonda finansējums būs 89%, savukārt atlikušo daļu līdzfinansēs Daugavpils novada dome.


Trim ezeriem izstrādās Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus

Daugavpils novada dome Zivju fondam iesniegs projektu atbalsta saņemšanai Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei Daugavpils novada Demenes, Dārza un Kalnišķu ezeriem.

Projekta mērķis ir izstrādāt Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, kas kalpos par pamatojumu turpmākai zivju resursu apsaimniekošanai, tanī skaitā zivju mazuļu ielaišanai.

Projektu plāno realizēt līdz 31. oktobrim. Izmaksas sastādīs 4118 eiro, no kuriem Zivju fonds līdzfinansēs 89%, savukārt atlikušo daļu Daugavpils novada dome.