Arī šovasar Daugavpils novada pašvaldība skolēniem piedāvās iespēju strādāt

Kārtējo gadu Daugavpils novada dome sadarbojoties ar Daugavpils novada uzņēmējiem īstenos Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu. Šogad darbs skolēniem tiks piedāvāts vasaras periodā sākot no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Vasaras nodarbinātības programmā varēs piedalīties skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā un, kuri mācās Daugavpils novada pašvaldības  izglītības iestādēs.

Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību  izglītības iestādēs, tiks nodarbināti pēc Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs apmācāmo skolēnu nodarbināšanas.

Līdz 3.aprīlim notiks darba devēju pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. Pieteikties darba devējs var Daugavpils novada pagastu pārvaldēs, vai personīgi Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 29. kabinetā. Pieteikuma veidlapas elektroniski ir pieejamas Daugavpils novada domes mājas lapā.
Pieteikuma veidlapa darba devējiem

Darbam vasarā skolēni var pieteikties no 14.04.2020. līdz 13.05.2020., iesniedzot pieteikumu Daugavpils novada domē vai pagasta pārvaldēs. Pieteikuma veidlapa skolēniem

Skolēns pēc Programmas ar Daugavpils novada pašvaldības finansējumu drīkst būt nodarbināts pie Darba devēja ne vairāk kā 4 (četras) stundas dienā un:

– divas nedēļas Programmas laika periodā, ja skolēnam ir 14-15 gadi;

– vienu  mēnesi Programmas laika periodā, ja skolēnam ir 16-19 gadi;

Vienas stundas izmaksa programmas laikā skolēnam ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo stundas tarifa likmi;

Lauksaimniecības palīgstrādnieka profesijā nodarbinātiem Skolēniem tiek piemērota paaugstināta stundas tarifa likme ar koeficientu 1,1 no minimālās stundas tarifa likmes.

Plānotais iesaistāmo skolēnu skaits 2020.gada vasaras nodarbinātības programmā  – 138 skolēni.

Plašāka informācija pieejama Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē pa tālruni 65422284, 65476831. 

Nolikums