Atbalsta daudzdzīvokļu mājas siltināšanas pasākumus Vecstropos

29. decembra Daugavpils novada domes sēdē tika atbalstīts priekšlikums līdzfinansēt daudzdzīvokļu mājas (adrese: 18. novembra iela 418, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads) dzīvokļu īpašniekiem ēkas energoefektivitātes pasākumus.

Vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrādei tiks piešķirti 2300 eiro (bez PVN), ēkas energoaudita sagatavošanai 694 eiro (bez PVN), kā arī ēkas gala sienu siltināšanas darbiem – 15 769 eiro (ar PVN).

Daugavpils novada pašvaldība līdzfinansējumam gala sienu siltināšanai piešķir gandrīz pusi no darbu summas, kā arī 100% apmaksā energoaudita un tehniskā projekta izstrādi. Atlikušo daļu līdzfinansē dzīvokļu īpašnieki.

Būvdarbus objektā veiks SIA ”DEFASS-D” par iepirkumā noteikto līgumcenu 31 538 eiro apmērā (bez PVN), kas bija lētākais no trim piedāvājumiem.

Kopējais darbu finansējums (ar PVN) sastāda 41 783 eiro, kur gala sienu siltināšanas darbi sastāda lielāko daļu – 38 161 eiro.

Piegādātās enerģijas ietaupījums pēc remontdarbiem sastādīs 53,80 kWh/m2/gadā jeb 27,35%.