Atjaunos Nīcgales pagasta Skolas un Daugavas ielas posmu asfalta segumu

Novada domes deputāti pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē 57 776 eiro apmērā Nīcgales pagasta Skolas ielas un Daugavas ielas posmu asfalta seguma atjaunošanas darbiem. Projekta kopējais finansējums sastāda 77 035 eiro, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 19 258 eiro apmērā.

Nīcgales pagasta Skolas ielas  un Daugavas ielas posmu  asfalta seguma atjaunošanas darbu realizācijas nepieciešamību nosaka pašvaldības attīstības mērķi un uzdevumi. Viens no pašvaldības primārajiem  uzdevumiem ir uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana. Infrastruktūras uzlabošana ir šo uzdevumu izpildes pamats. Skolas iela un Daugavas iela ir Nīcgales ciema centrālās ielas, kuru atsevišķu posmu asfalta seguma atjaunošana nav veikta vēl no padomju laikiem un ir ļoti sliktā tehniska stāvoklī.

Daugavpils novada Nīcgales pagasta Nīcgales  ciema Skolas un Daugavas  ielu posmos dzīvo apmēram viens simts piecdesmit iedzīvotāju. Skolas iela un Daugavas iela šķērso daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus  un  netika atjaunotas vairāk kā 35 gadus. Skolas  ielas posms gar četrām daudzdzīvokļu trīsstāvu mājām Nr.1.,1A, 5 un 7 ir avārijas stāvoklī. Gājēju ietves ir bez apmalēm, bedrainas, ar izspiedušos armatūru, kas apdraud pārvietošanos pa tām. Ielas braucamās  daļas melnais segums vietām neeksistē, izveidojušās dziļas bedres, kurās transporta līdzekļiem tiek bojātas riepas, un kur pēc lietus pastāvīgi uzkrājas ūdens. Daļā ielu nav arī  apgaismojuma. Gan transporta, gan gājēju  pārvietošanās pa Skolas un Daugavas  ielu nav droša. Pie Daugavas ielas atrodas arī pimsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”.

Nīcgales ciema Skolas un Daugavas ielas pārbūve ir iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānā 2018.-2020.g. (projekta ideja Nr.CIS-028). Izvērtējot nepieciešamās Nīcgales ciema Skolas un Daugavas ielas pārbūves darbu izmaksas, Daugavpils novada domes autoceļu fonds uzskata par nepieciešamu veikt šos būvdarbus.

Būvdarbi tiks veikti vienā kārtā  līdz 2018. gada 30. oktobrim.

Foto: https://www.google.com/maps