Atjaunots Laucesas pagasta Parādes ielas posma asfalta segums

Projekts „Daugavpils novada Laucesas pagasta Parādes ielas asfalta seguma atjaunošana” tika iekļauts Daugavpils novada attīstības programmas Attīstības plānā.

Parādes iela ir Laucesas pagasta Mirnija ciema centrālā iela, kurai asfalta segums ieklāts 1986. gadā. Atjaunotajā ielas posmā notiek intensīva transportlīdzekļu kustība – regulāri kursē akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” autobusi, Daugavpils novada pašvaldības Laucesas pamatskolas, Zemgales vidusskolas un Salienas vidusskolas autobuss, vietējo uzņēmēju transports, kā arī pagasta iedzīvotāji aktīvi izmanto šo ceļu braucieniem uz Daugavpils pilsētu.

Ik gadu Laucesas pagasta pārvalde veica ceļa bedrīšu remontu, ieguldot līdzekļus, taču tas uzlaboja ceļa stāvokli tikai uz īsu laiku. Pēdējos gados ceļš atradās sliktā tehniskā stāvoklī, to atzinuši arī būvnieki. Darbus veica ceļu būves firma “Binders”. “Pēc manām domām, vēl pāris gadi, un šeit no asfalta nekas vairs nepaliktu. Uz ceļa bija izveidojies plaisu tīkls, kas, ziemā cilājoties, vienkārši sabruktu. Uzskatu, ka darbi ir veikti labā kvalitātē un ceļš kalpos vēl ilgu laiku”, tā bilst SIA “Binders” projektu vadītājs Armands Sams.

Ceļa pārbūve izmaksājusi 188 681,12  eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Darbi tika paveikti vienā kārtā.

Laucesas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķesters: “Objektam tika noteikts ļoti īss termiņš. Tā kā tuvojās ziema, darbi bija jāizpilda ātri. Par laimi, firma ir nopietna, darbi tika paveikti laicīgi un veiksmīgi. Nepieciešamību veikt ceļa atjaunošanu noteica ne tikai tā sliktais tehniskais stāvoklis, bet arī noslogotība, jo pa to kursē gan skolēnu, gan pilsētas autobusi. Izpildīto darbu kvalitāte, manuprāt, ir ideāla. Cepuri nost! Uzskatu, ka ceļš kalpos vēl ļoti ilgi, jo pamats tika atstāts vecais, nāca klāt jauna virskārta 8 cm platumā”.

Būvdarbu gaitā tika veikta esošā asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta profila labošana un izbūve, kā arī aku lūku regulēšana.