Atsāk darbību Ilūkstes autoosta

Augšdaugavas novada pašvaldība ir vienojusies ar “Daugavpils autobusu parku” par Ilūkstes autoostas darbības atsākšanu no 1. oktobra.

71,4 m2 lielā autoostas uzgaidāmā telpa būs pieejama pasažieriem reģionālās nozīmes autobusu maršrutos.

Pašvaldība no savas puses apņemas maksāt ne tikai nomas maksu par telpām, bet arī komunālos maksājumus, kā arī par koplietošanas telpās patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju, apkuri, telekomunikācijām, apkopējas darba algu.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, uzgaidāmajās telpās vienlaicīgi nevar atrasties vairāk par 7 cilvēkiem, kā arī jāievēro 2 m distance!