Atsākas Daugavpils novada florbola čempionāts

3. oktobrī atsāksies 2020. gada novada čempionāts florbolā. 3. oktobrī notiks pēdējais sabraukums, savukārt 10. oktobrī play – off izslēgšanas spēles.

Spēļu grafiks:

03.10.2020.ŠPOĢI 
3.sabraukums 
9.00NAUJENEAMBEĻI 
9.40VIŠĶIVABOLE 
10.20SKRUDALIENAAMBEĻI 
11.00NAUJENEVABOLE 
11.40VIŠĶIAMBEĻI 
12.20SKRUDALIENAVABOLE 
13.00NAUJENESVENTE 
13.40LĪKSNAKALKŪNI 
14.20KALUPESVENTE 
15.00LĪKSNAKALUPE 
15.40KALKŪNISVENTE 

Notikušo spēļu rezultāti:

Spēles datums

un laiks

  Spēles

rezultāts

01.03.2020.ŠPOĢI  
1.sabraukums   
9.30.AMBEĻIKALKŪNI2:9
10.10.VABOLEKALUPE2:3
10.50.KALKŪNIKALUPE2:8
11.30AMBEĻIVABOLE1:10
12.10.VABOLEKALKŪNI7:5
12.50.KALUPEAMBEĻI12:2
13.30.NAUJENELĪKSNA9:0
14.10.VIŠĶISVENTE4:3
14.50.SKRUDALIENANAUJENE3:4
15.30.LĪKSNAVIŠĶI1:5
16.10.SVENTESKRUDALIENA3:1
16.50.VIŠĶINAUJENE3:6
17.30.SKRUDALIENALĪKSNA4:1
07.03.2020.ŠPOĢI 
2.sabraukums  
9.30KALKŪNISKRUDALIENA5:0
10.10KALUPEVIŠĶI6:0
10.50SKRUDALIENAKALUPE3:7
11.30KALKŪNINAUJENE5:4
12.10SKRUDALIENAVIŠĶI4:10
12.50NAUJENEKALUPE1:5
13.30VIŠĶIKALKŪNI3:8
14.10LĪKSNASVENTE3:2
14.50SVENTEVABOLE0:10
15.30AMBEĻILĪKSNA2:4
16.10SVENTEAMBEĻI0:1
16.50LĪKSNAVABOLE2:15