Audēju stāsti

Vienības namā Daugavpilī nesen durvis vērusi jauna kultūrtelpa – Tradīciju māja. Tās izveides misija ir latviešu tradicionālās kultūras vērtību popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Jau septiņus gadus folkloras kopa “Svātra” ar Vienības namu, piesaistot  Latgales kultūras programmas finansējumu, organizē Latgales Folkloras skolu, kas pulcē vismaz 40 dalībniekus. Tas mudināja izstrādāt vairākus jaunus projektus tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un amatu prasmju saglabāšanai un apgūšanai.

Viens no projektiem, kas tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, ir projekts “Tradicionālo prasmju nodošanas pasākumu cikls Daugavpilī”. Folkloras kopas “Svātra” vadītāja Sarmīte Teivāne atzīst, ka 20. gadsimta sākumā lietotie sadzīves priekšmeti, darba rīki ir kļuvuši sveši un neatpazīstami mūsdienu cilvēkam, grūti ir saprotamas gan tautas dziesmas, gan pasakas, kurās tiek minēti šie priekšmeti un ar tiem saistītā jēga. “Industrializācijas, digitalizācijas un globalizācijas laikmetā zūd latviskā identitāte dažādos aspektos. Plašajā iespēju laikā ir zudusi izpratne arī par to, ka mūsu senču dzīve – visi ikdienas darbi, aktivitātes un pat ēšanas paradumi tika pakārtoti gada ritam un norisēm dabā. Ir svarīgi mūsdienu cilvēkam ne tikai izprast, ka tradicionālais latviešu pasaules redzējums ir veidojies dialogā ar dabu, dievībām, līdzcilvēkiem. bet arī saglabāt šo latvisko identitāti, nododot tradicionālās prasmes un iemaņas nākamajām paaudzēm.”

Minētā projektā gaitā paredzēts noorganizēt tradicionālo prasmju un iemaņu nodošanas pasākumu ciklu Tradīciju mājā Daugavpilī. 5. oktobrī notika pirmais cikla pasākums “Audēju stāsti: no kamola līdz audeklam”, kura laikā Daina Kraukle stāstīja par Dienvidlatgalē austajām segām, notika praktiskās nodarbības “Aušanas pamati” audējas Daces Teivānes vadībā un Daces Teivānes un viņas dzimtas sieviešu austo darbu izstāde “Viena vērtība. Trīs paaudzes”. Savukārt Augšdaugavas novada audēja Olga Kuzmina pastāstīja par savu biedrību “Raxtu sēta”.

Biedrība šogad svin piecu gadu jubileju. To izveidojusi Olga kopā ar Intu Uškāni pēc kursu pabeigšanas “Saules skolā”. Biedrības darba vieta izveidota Naujenes kultūras centrā, kur atrodas četras stelles. Tās pastāvīgi tiek darbinātas, jo Olga ar Intu piedalās dažādos projektos, tostarp Latvijas un Lietuvas pārrobežu projektā, mudina apgūt senās prasmes arī citus. “Piesaistījām savas draudzenes, kuras nekad nebija domājušas aust, bet atnāk, noauž celiņu, ir ļoti priecīgas un tad vajag vēl vienu celiņu,” saka Inta. Ar saviem darbiem Olga un Inta ir piedalījušās arī izstādēs, viņu veikumu varēja vērot Pētera baznīcā Rīgā, Tradīciju mājā Daugavpilī, Naujenes Kultūras centrā un citviet. Inta aicina ikvienu sēsties pie stellēm, ja vien ir vēlme, un apgūt šīs senās prasmes.

Projektā ieplānoti arī pasākumi “Pūra lāde”, “Maizes ceļš” un “Piena vārdi”, interesentus gaida jauni lasījumi, demonstrējumi un meistarklases.