Avārijas rezultātā vidē nonākušas attīrīšanas iekārtu dūņas

25. novembrī ap pusdienlaiku notikusi avārijas situācija Križu dūņu laukos Naujenes pagasta Kašatņikos Augšdaugavas novadā. Vaļņa nobrukuma rezultātā noplūdušas ar lietus ūdeņiem sajauktas dūņas. Provizoriski vidē nonācis 14 000 m3 dūņu. Dūņas ir lokalizējušās blakus esošajā purvainajā meža teritorijā, tomēr pa grāvju sistēmu piesārņojums ir nonācis arī Stropicas upē.

Objektā neatliekamos darbus veic SIA “Daugavpils ūdens”. Tiek meklēti tehniskie risinājumi, lai nosprostotu grāvjus un tādējādi ierobežotu piesārņojuma nonākšanu upē. Objektu apsekojuši Latgales RVP inspektori un Augšdaugavas novada pašvaldības pārstāvji. Ir paņemti virszemes ūdens paraugi upē un grāvī, tiks pieaicināta specializēta firma, kas nodrošinās teritorijas sanāciju.

Piesārņojuma tuvumā esošie iedzīvotāji ir apzināti un iespēju robežās apgādāti ar dzeramo ūdeni.

Uzmanību! Piesārņojuma teritorijā un tās tuvumā esošie iedzīvotāji aicināti neizmantot Stropicas un Līksnas upes ūdeni, kā arī privātajā sektorā esošo aku ūdeni.

Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uzņēmumam “Daugavpils ūdens” uz tālruni 29230230.