Bērniem ar invaliditāti pieejams “atelpas brīža” un aprūpes pakalpojums

Daugavpils novada bērni, kuriem noteikta invaliditāte un ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot var bez maksas saņemt “atelpas brīža” un aprūpes pakalpojumu. Lai saņemtu vienu vai otru pakalpojumu, bērniem nav jābūt izvērtētiem deinstitucionalizācijas projektā.

“Atelpas brīža” pakalpojums ir kā diennakts nometne bērniem ar invaliditāti, kuras laikā tiek nodrošināta bērna uzraudzība, sociālā aprūpe, rehabilitācija, ēdināšana četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana, kā arī speciālistu konsultācijas, piemēram, ar bērnu strādā pedagogi, skolotāji logopēdi, sociālais rehabilitētājs, medicīnas personāls, mākslas terapeits un fizioterapeits. Katram bērnam tiek nodrošināta individuāla pieeja. Gada laikā vienam bērnam šāds pakalpojums ir pieejams 30 diennaktis. Šo pakalpojumu var izmantot pa daļām. Tiek organizēts arī specializētais transports, lai bērnus no mājām nogādātu pakalpojuma sniegšanas vietā.

Bērni var saņemt arī aprūpes pakalpojumu, kas paredz bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu. Līdz četru gadu vecumam ieskaitot šo pakalpojumu var saņemt ne vairāk kā 50 stundas nedēļā, bet no 5 līdz 18 gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

Izmantojot “atelpas brīža” vai aprūpes pakalpojumu, bērnu vecāki var nedaudz atpūsties un veltīt laiku arī sev, zinot, ka viņu bērns tikmēr tiks aprūpēts un pieskatīts. Tādejādi vecāki mazāk tiek pakļauti “izdegšanas sindromam”, bet bērni nenokļūst ilgstošās aprūpes iestādēs.

Lai saņemtu plašāku informāciju un pieteiktos pakalpojumiem, jāvēršas Daugavpils novada Sociālajā dienestā, zvanot uz tālruni 26709385.