Kraujā sākusies topošās bibliotēkas ēkas pārbūve

Bijušajā Bērnu un jauniešu centra ēkā Kraujas ciematā intensīvi rit būvniecības darbi. Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības plāniem uz šo ēku tuvākajā nākotnē pārcelsies Naujenes tautas bibliotēka, līdz ar ko turpmāk tā kļūs par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības centru Naujenes pagasta un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem.

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, ka pagastam tas ir ļoti nozīmīgs projekts, jo esošā bibliotēkas ēkas atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, taču tā ir viena no lielākajām novada bibliotēkām, kas turklāt uztur novada kopkatalogu. “Ļoti ilgi meklējām variantus, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju. Tā kā Bērnu un jauniešu centra ēka, kas atrodas pretī bibliotēkai, pēdējos gados netika pilnvērtīgi izmantota, viens no tādiem racionāliem piedāvājumiem bija šo ēku pārbūvēt par bibliotēku.”

Pašvaldība īsteno investīciju projektu “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads”, šiem mērķiem tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē 226 858 eiro apmērā, savukārt no pašvaldības budžeta plānots līdzfinansējums 116 174 eiro apmērā. Minētais projekts ir iekļauts Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānā 2021.-2023. gadam. Par būvdarbu veikšanu iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Vanpro”.

Iespēju pārcelties uz plašākām un modernākām telpām bibliotēka gaida jau gadiem ilgi un beidzot šis sapnis sāk kļūt par īstenību. Ēka, kur notiek būvdarbi, ir celta pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados un kalpoja kā ciemata kultūras nams, kur nelielā telpā jau tolaik bija izvietota bibliotēka. Tagad bibliotēkas vajadzībām tiks atvēlēta visa ēka.

Projekta gaitā plānots pārbūvēt iekštelpas, ierīkojot jaunas inženierkomunikācijas un pielāgojot telpas bibliotēkas vajadzībām, kā arī labiekārtot ēkas teritoriju. Paplašinoties bibliotēkas telpām, novada iedzīvotājiem varēs nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu un radošo darbnīcu klāstu, kā arī varēs paplašināt bibliotēkas krājumu.

Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska stāsta, ka esošajā bibliotēkā trūka telpu tieši krājuma izvietošanai, savukārt jaunajās telpās būs pietiekoši vietas, lai paplašinātu bibliotēkas krājumu par 25%. Tiks izveidota arī izstāžu zāle un āra terase, kas ļaus organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus gan telpās, gan ārpus tām, piemēram, koncertus, dzejas lasījumus, izstādes vai vienkārši malkot kafiju āra terasē, lasot savu iemīļoto literatūru.

“Šeit būs arī vairāk vietas mūsu mazajiem lasītājiem, būs zona bērniem un radošo darbnīcu istaba. Plānots arī vairāk pievērst uzmanību dažādiem elektroniskiem resursiem, tādām lietām kā 3D pildspalvas un 3D printeri, robotikai, tādām interesantām lietām, kas interesē mūsu mazos lasītājus un jauniešus,” stāsta Diāna Čiževska.

Kādreizējā kluba pasākumu zāle tiks sadalīta trijās zonās, te atradīsies bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas telpa, abonementa zona un bērnu zona. Izvietot daudz plašāku krājumu varēs, izbūvējot zālē antresola stāvu. Tiks paplašināts arī bibliotēkas novadpētniecības krājums, kas nodrošinās jaunu lietotāju piesaisti.

Tiks piedāvāti vides izglītības, zaļās domāšanas un vides aizsardzības pasākumi ar atbilstoša krājuma komplektēšanu. “Tā kā šī bibliotēka atrodas Hoftenbergas parka teritorijā, plānojam to veidot kā parka bibliotēku un vairāk pievērsties vides problēmām, zaļai domāšanai,” iecerēs dalās bibliotēkas vadītāja.

Pabeidzot projektu, iestādes darbiniekiem tiks uzlaboti darba apstākļi, bet iedzīvotāji varēs saņemt daudz plašāku pakalpojumu klāstu.

Projekta īstenošana ļaus bibliotēkai pilnvērtīgāk veikt arī digitālā aģenta funkciju, proti, sniegt konsultācijas digitālo rīku lietošanā. Šo funkciju bibliotēkas darbinieki veic jau pašlaik, palīdzot iedzīvotājiem pieteikt dažādus valsts izveidotos e-pakalpojumus, piemēram iesniegt ienākumu deklarācijas.

Ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz nākama gada oktobra beigām. Visi darbi notiekot pēc plāna, un būvnieki sola šogad paveikt 30% no kopējā būvdarbu apjoma saskaņā ar līgumu.

Tukša nepaliks arī ēka, kurā pašlaik atrodas bibliotēka. Tajā varētu atrasties jauniešu pulcēšanās vieta, kā arī telpas noderēs Naujenes Mūzikas un mākslas skolai mākslas programmu īstenošanai.

Teksts, foto: Inese Minova