Biedrība “LIXTEN” izveidojusi izstādi “Latgales virtuves garša”

Vaboles kultūras namā ir aplūkojama izstāde “Latgales virtuves garša”, ko veidojusi Vaboles biedrība “LIXTEN”. Ar mērķi pētīt un apzināt latgaliešu virtuves tradīcijas Daugavpils novada Daugavas labajā krastā šovasar biedrības “LIXTEN” biedri devās nelielā ekspedīcijā pie Daugavpils novada Līksnas, Kalupes un Vaboles iedzīvotājiem. Novada ļaužu foto albumos uzietas vairāk nekā 200 fotogrāfijas, kas saistās ar Latgales virtuves tēmu, stāsta par dažādiem ģimeņu godiem, kāzām, kristībām, jubilejā un citiem ģimenēm nozīmīgiem svētkiem, kuros atspoguļots galda klājums, ēdienu dažādība un noformējums. Daļa no fotogrāfijām ir apkopota un no tām izveidota ceļojošā izstāde.

Paldies par atsaucību izstādes izveidošanā: A.Pabērzai, V.Pabērzei, R.Žukovskai, G.Žukai, B. Skuķei, B.Velikai, I.Morkānei, A.Geriņai, E.Vorošenai, B.Ozoliņai, R.Tenisai, A.Ozolai, O. Ignatānei un  I.Minovai!
Izstādē ir skatāma arī fotogrāfija no R. Gadzāna, D. Pudānes un I. Litiņas ģimenes foto arhīva.
Izstāde tapusi, pateicoties Daugavpils novada domes Atbalsta fonda biedrībām piešķirtajam finansējumam!

Ceļojošās izstādes “Latgales virtuves garša” izveide ir biedrības “Lixten” otrs lielākais projekts. Iepriekš biedrība ir izveidojusi izstādi “Grāfu Plāteru – Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā”, kurā apkopota informācija un unikālas vēsturiskas fotogrāfijas par dzīvi grāfu muižās Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastos un viņu devumu izglītībā, kultūrā un garīgajā dzīvē. Bet pērn biedrība izdevusi arī mākslinieka, novadnieka, Nīcgales pagasta dzejnieka Jāņa Svenča dzejas grāmatu “Gadu ritumā”.