Biķerniekos notika Skaļās lasīšanas sacensības

13.februārī Biķernieku skolas bibliotēkā notika “Skaļās lasīšanas”  sacensības  vietējā mērogā. Tajā piedalījās 5. un 6. klašu skolēni, savukārt līdzjutējos iejutās 4. un 7. klase.

Pasākuma mērķis bija rosināt bērnus izvēlēties interesantu literatūru skaļai lasīšanai. Katrs lasītājs iepazīstināja ar sevi un īsi pastāstīja par savu izvēlēto grāmatu, pēc tam lasīja fragmentu no šīs grāmatas. 3 minūšu lasījumi bija aizraujoši un oriģināli, sākotnējais uztraukums un bailes pārauga atraisītā un brīvā priekšnesumā.

 Klausītāji ar skaļiem aplausiem un žūrija (Oļesja Aleksejeva, Nadežda Petroviča un Lilita Savčenko) , pēc stingri noteiktiem sacensību nolikuma vērtēšanas kritērijiem, vienbalsīgi par mūsu skaļās lasīšanas čempioni atzina Viktoriju Baranovsku ar R.Skrebeles grāmatas fragmentu “Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”. Viņa piedalīsies 2. kārtas sacensībās Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” martā. 2. vietu izcīnīja Artjoms Sidorevičs, kurš izvēlējās  grāmatas “Meistardetektīvs Blumkvists”  fragmentu un 3. vieta – Aļinai Gerasimovai ar grāmatas “Mēs – visi bērni no Trokšņu ciema”  fragmentu.

 Sveicienu Skaļās lasīšanas čempioniem sūtīja pirmsskolas audzēkņi ar aizraujošu pasaciņu par zvēriem, kuri cepa kliņģeri.

Liels paldies skolai par sadarbību,  dalībniekiem par cītīgu lasīšanu un gatavošanos sacensībām. Paldies latviešu valodas skolotajai Anželai Kursišai, klases audzinātājam un pirmsskolas audzēkņiem par interesantu priekšnesumu.

Veronika Andrejeva
Biķernieku pagasta bibliotēkas vadītāja