Brīva neapbūvēta zemesgabala izsole Lipiņišķos (Biķernieku pagasts)

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vieta“Cerība”, Lipiņišķi, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4446 003 0077
Platība, ha2.0221
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN120,72
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts