DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA DECEMBRĪ

Decembris.

– Atļaut A.Kļavinskim veikt pirts būvniecību „Kastaņi” Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Skrudalienas pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada Skrudalienas pagasta autoceļa Nr.41 „Salinieki-Viļķeļi-Červonka” 0,000-1.410km un 2.150-3.250km rekonstrukciju, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka-Vitaņiški” – 0,000-0,700km rekonstrukciju un autoceļa „Skrudaliena-Vārpene” 1,870km caurtekas D2,00m ar pieejām rekonstrukciju Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt elektrotīkla rekonstrukciju. Sprieguma kvalitātes uzlabošanu no tp-6087 l-2 Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut D.Somam veikt dzīvojamās mājas būvniecību, esošās dzīvojamās mājas rekonstrukciju par saimniecības ēku Kazulīši, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut R.Krasauskam veikt kūts rekonstrukciju, šķūņa būvniecību 2.kārtās „Saules”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā