DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA JŪLIJĀ

ūlijs.

– Atļaut O.Gribustei-Blūmentālei veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pagraba, pirts būvniecību, dīķa ierīkošanu „Rasas” Dubnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut L.Stupiņai veikt dārza mājiņas būvniecību „233” Mičurinietis Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut S.Dančenokai veikt dārza mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecību „Daugava, 104A” , Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut P.Bolužam veikt pirts būvniecību „Kadiķi” Aužguļānos, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut M.Cakulei veikt žoga būvniecību Ilgas iela 18, Medumu pagastā, Daugavpils novads
– Atļaut N.Ponkratjevai veikt vasaras mājas un pirts būvniecību „Skaistkalni-2” Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Ūdens tūrisma veicināšanas biedrībai veikt peldošās laivu piestātnes būvniecību „Vecloki” Diļeviči, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut I.Kozlovskai veikt zemes gabala „Mednieku sēta” labiekārtošanu „Mednieka sēta” Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut E.Zavadskim veikt saimniecības ēkas, garāžas, lapenes būvniecību d/b „Ozerki” Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Daugavpils vasarsvētku draudzei „Jaunā Dzīve” veikt attīrīšanas iekārtu ierīkošanu „Valden” Višķu pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Daugavpils rajona padomei veikt ceļa P64 „Višķi – Nīcgale” posma no 0,000 līdz 1.300km gājēju veloceliņa, divu stāvlaukumu un ielu apgaismojuma rekonstrukciju Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Puslim veikt saimniecības ēkas rekonstrukciju „Upmaļi”, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut IU „Akmenszieds” veikt granīta ceha piebūves būvniecības Upes iela 11, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
– Atļaut SIA „NOPA LTD” veikt dziļurbuma ierīkošanu „Asinovka” Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt 0,4 kV līnijas garuma saīsināšanu- rekonstrukciju no TP-1321 L-3 Subates lauku teritorijā, Ilūkstes novadā