DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA NOVEMBRĪ

Novembris.

– Atļaut SIA „ARHIS Construction” veikt lauksaimniecisko augu pārstrādes par biogāzi objekta un nobrauktuves būvniecību „Pļaviņas”, Medumu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „LCB” veikt gāzes pieslēguma būvniecību 18.Novembra iela 414, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „AD Biogāzes stacija” veikt koģenerācijas stacijas būvniecību „Skaista” Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt sprieguma kvalitātes uzlabošanu no TP-6438 L-1, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Retro auto military” veikt retro auto un retro militārās tehnikas restaurācijas darbnīcas ar tehnikas novietnes būvniecību Alejas ielā 7, Svente, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Cerikovam veikt 2 saimniecības ēku piebūves būvniecību„Stārķi, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Dubiki” veikt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju ”Červonka-1” , Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt spieguma kvalitātes uzlabošanu L-8 no TP-6397 Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Pēterānam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju Alejas ielā 13, Šēderē, Ilūkstes novadā
– Atļaut V.Pētersonei veikt dīķa ierīkošanu „Kalnāji”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut I.Kravcevičam veikt dzīvojamās mājas ar garāžu, pirts, malkas šķūņa būvniecību, esošās dzīvojamās mājas demontāžu Mazā Smilšu ielā 33, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt Pilskalnes ielas rekonstrukciju Ilūkstē, Ilūkstes novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt Strēlnieku ielas rekonstrukciju Ilūkstē, Ilūkstes novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt Tirgus laukuma rekonstrukciju Subatē, Ilūkstes novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt spieguma kvalitātes uzlabošanu L-4 no TP-1091 Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā