DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA AUGUSTĀ

Augusts.

– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt gājēju ietves jaunbūvi un Bebrenes ciemata labiekārtošanu Bebrebes pagastā, Bebrenes c., Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut R.Užulim veikt dīķa ierīkošanu „Paradīzes”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut A.Ļeončikam veikt šķūņa būvniecība „Madernieki 2”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
– Atļaut Maļinovas pagasta pārvaldei veikt Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukciju par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecību Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā