DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA DECEMBRĪ

Decembris.

– Daugavpils novada domes Būvvaldes izsniegtie plānošanas – arhitektūras uzdevumi 2010.gada decembrī
– Atļaut T.Gorenko veikt kūts 5,10 x 5,10, šķūņa 5,10 x 8,30, piebūves 2,0 x2,0 būvniecību „Leikumi”, Ambeļi, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Kalkūnes pagasta pārvaldei veikt Kalkūnes pagasta ielu – Jubilejas ielas 0.000 – 0.400 km un Kalkūnes ielas 2.520 – 2.67- km rekonstrukciju Jubilejas ielā, Kalkūnes ielā, c.Kalkūne, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Kalupes pagasta pārvaldei veikt Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1. posmu (ceļu Strūrīši – Pudāni – Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni – Baltezers 0,000-0,600 km rekonstrukciju un stāvlaukuma izbūvi), „Pudāni”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt stadiona un sporta laukuma rekonstrukciju Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Citrus Solutions” veikt optisko sakaru kabeļa ierīkošanu Pilskalnes, Šēderes pagastos, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā