DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA FEBRUĀRĪ

Februāris.

– Atļaut V.Griņokam veikt dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, laipu ierīkošanu, ezermālu tīrīšanu ”Ezermājas”, Demenes pagasts, Daugavpils novads
– Atļaut SIA „IGELS” veikt kokapstrādes ceha ar kalti būvniecību Kumbuļi, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „TAXATORS” veikt pirts būvniecību „Stils”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J.Stankevičai un A.Oboļevičai veikt žoga, saimniecības ēkas rekonstrukciju „Krastnieki-1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut M.Kapačam un Irinai Osipovai veikt dzīvojamās mājas un garāžas būvniecību „Galdnieki 43”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veikt Valsts nozīmes ūdensnotekas ŪSIK kods 43254 („Kalupes upe”) rekonstrukcija rekonstrukciju Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut G.Krukovskim veikt dārza mājas rekonstrukciju, šķūņa un pirts būvniecību „Kooperators”, Nr. 243 , Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut I.Velikam veikt dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecību „Bezdelīgas”, Ribaki , Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Maļinovas pagasta pārvaldei veikt sporta laukuma rekonstrukciju Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut VAS „Latvijas dzelzceļš” veikt Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora vilcienu kustības vadības automātisko sistēmu modernizācijas 2.posmu Naujenes, Līksnas, Vaboles, Nīcgales pagastos, Daugavpils novadā
– Atļaut Nīcgales pagasta pārvaldei veikt Daugavpils novada Nīcgales pagasta autoceļa „Somogols – Nīcgale” 0.000-2.450km rekonstrukciju Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veikt Valsts nozīmes ūdensnotekas ŪSIK kods 43714 („Marjanovka”) rekonstrukcija rekonstrukciju Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Daugavpils novada domei veikt Špoģu vidusskolas pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem (projekts Nr. 2009/0156/3DP/3.1.3.3.2/09/INIA/VIAA/003) Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt apgaismojuma ierīkošanu Eglaines un Baltmuižas ciemā, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt Veselības centra „Ilūkste” renovāciju Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā