DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA JANVĀRĪ

Janvāris.

– Atļaut V.Sergejevai veikt pirts būvniecību „204” , Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā