DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA JŪLIJĀ

Jūlijs.

– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt spieguma kvalitātes uzlabošanu L-2 no TP-6061 Jāņuciems, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Vasiļjevam veikt dārza mājiņas rekonstrukcija, žoga, pirts un saimniecības ēkas būvniecība „339”, Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Z.Visockai veikt vasaras mājas un pirts būvniecību „Mičurinietis zem.gab. 530”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut O.Stūriškam veikt gliemežu audzēšanas voljēru (13.gab.) būvniecību „Jaunstūrīši”, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut T.Prusakovam veikt dārza mājiņas būvniecību „296”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut V.Pavlovičam veikt dzīvojamās mājas ar garāžu būvniecību „Dzirksteles”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Mežvidi” veikt katlu telpas piebūves būvniecību „Tabore-22”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut AS „Sadales tīkls” veikt spieguma kvalitātes uzlabošanu L-2 no TP-6361 Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut J. Vanagam veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Višķu tehnikums 1-20, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai veikt dīķa rekonstrukciju „Bebrenes muiža”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā
– Atļaut SIA „Vienas pieturas aģentūra” veikt dīķa ierīkošanu „Mežeņi”, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā