DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA JŪNIJĀ

Jūnijs.

– Atļaut T.Prusakovam veikt dārza mājiņas būvniecību „296”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut R.Silanovai veikt pirts būvniecību „Pūpoliņi”, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut Daugavpils novada ūdenssaimniecības attīstību Kalkūnes pagasta c.Kalkūni: Ūdensapgādes sistēmu rekonstrukciju; Notekūdeņu kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā