DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2010.GADA MAIJĀ

Maijs.

-Atļaut SIA „JuKKLER D” veikt mehāniskās darbnīcas rekonstrukciju „MTD” Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „Eko Latgale” veikt dalīto atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecību „Vizmas”, „Veres”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut V.Hmurkovskim veikt šķūņa būvniecību Zemnieku ielā 16, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „EONA” veikt dīķa ierīkošanu „Teikas-1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut O.Bališevam veikt saimniecības ēkas būvniecību „Krokus” , Laucesas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut Z.Melikhovai veikt garāžas būvniecību Liepziedu ielā 41, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut R.Seņkānei veikt dzīvojamās mājas būvniecību „Gaideļi”, Mazie Kokini, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut O.Bališevai veikt dīķa ierīkošanu „Ezergaļi”, Vasarišķi, Medumu pagastā, Daugavpils novads
-Atļaut Ž.Velikai veikt garāžas būvniecību „Kraujas -3” , Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut M.Punānam veikt slieku fermas būvniecību „Šauri”, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut I.Laksai veikt slieku fermas būvniecību „Skaista”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut R.Bērziņam veikt slieku fermas būvniecību „Skaista”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „ELEKTROPROJEKTS” veikt spieguma kvalitātes uzlabošanu L-1 no TP-6155 Abiteļu ezers, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut J.Plešivcevam veikt dārza mājas rekonstrukciju „69”, Atpūta, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut V.Kaušelim veikt pirts būvniecību „Morāni” Sventes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut Daugavpils novada pašvaldībai veikt Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukciju Alejas ielā 1A, Svente, Sventes pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut G.Pilinovičam veikt dzīvokļa siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju „Cibuļovka 4” -13 , Tabores pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut M.Baikai veikt vasaras mājiņas un šķūņa būvniecību „Visman”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
-Atļaut SIA „Agraris” veikt graudu glabāšanas tvertņu (bunkuru) ar transportēšanas ierīcēm uzstādīšana Makarovā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā